Nye analyser ved SSHF ved utredning av APLS (antifosfolipidsyndrom)

Prøver til APLS-diagnostikk tatt fra og med 2.4.20 vil bli utført ved Sørlandet sykehus. Dette gjelder følgende analyser:

  • Lupus antikoagulant (utføres ved Avdeling for medisinsk biokjemi MedBio SSK)
  • Anti-kardiolipin IgG og anti-kardiolipin IgM (utføres ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ImTra SSK)
  • Anti-Beta2- Glykoprotein I IgG og anti-Beta2- Glykoprotein I IgM (utføres ved ImTra SSK)

For indikasjon og diagnostiske anbefalinger, se Laboratoriehåndboka på www.sshf.no, Antifosfolipidsyndrom, utredning

Prøvetaking:

  • Prøvene må tas på sykehuslaboratorium fordi plasma til Lupus antikoagulant må fryses raskt etter prøvetaking.  
  • Vær oppmerksom på at antikoagulantia kan interferere med LA, se Laboratoriehåndboka for informasjon om hvordan dette bør håndteres.

Ved spørsmål eller kommentarer, vennligst kontakt  

Avdeling for medisinsk biokjemi: 
Toril Økland Osestad                                 Kristin Tronstad
Overlege                                                      Fagbioingeniør
Tlf. 3812 (5307)                                           Tlf. 3807 (3440)

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin:
Christine Torsvik Steinsvåg                      Kristine Thomassen Berget
Overlege                                                      Enhetsleder, Enhet for immunologi
Tlf. 3807 (3502)                                           Tlf. 3807 (3489)