Nyheter fra laboratoriehåndboka

 

​Forsinkede analysesvar molekylærbiologi uke 42

I uke 42 vil PCR-analysesvarene bli forsinket på grunn av opplæring i ny instrumentering for PCR-personalet ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand. Dette gjelder ikke prøver for C.trachomatis, N.gonorrhoeae og M.genitalium PCR-analyser da disse håndteres i et eget system. For spørsmål, vennligst ta kontakt med avdelingen.

Avdelingssjef
Sølvi Noraas
Avd. for Medisinsk mikrobiologi

 
 
 
 
 
Publisert 12.10.2018 14:00 | Endret 12.10.2018 13:57

ACTH analyseres ved SSHF fra 01.10.18

Avdeling for medisinsk biokjemi SSK innfører analyse for adrenocorticotropt hormon (ACTH). Referanseområdet justeres i fra 01.10.18.

Det benyttes en immunologisk metode fra Roche. Siden dette er en annen metode enn den som brukes ved OUS Hormonlaboratoriet, er referanseområdet noe justert.

Prøven må fortsatt tas ved sykehuslaboratorium, fordi den må fryses raskt etter prøvetaking.

Indikasjon for rekvirering: Utredning av Cushings syndrom. Differensiere mellom primær og sekundær binyrebark-dysfunksjon. Utredning av adrenogenitalt syndrom og enzymdefekter i steroidhormonsyntesen. Rekvireres sammen med kortisol.

Referanseområde:

Kl.  07 -  09: 1.6‑13.9 pmol/L

Kl.  19  - 21: <50% av morgenverdi

For mer informasjon om bakgrunn og tolkning, se Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk biokjemi.

ACTH, Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 
 
 
 
 
Publisert 20.09.2018 12:00 | Endret 20.09.2018 15:01

HbA1c – benevning endres

Benevning for HbA1c endres til mmol/mol.

​Nasjonalt fagråd for diabetes bestemte i januar 2018, at benevningen for HbA1c skal endres fra [%] til [mmol/mol]. Mange andre europeiske land rapporterer svarene som mmol/mol.

Endringen trer i kraft på Sørlandet sykehus den 27. september 2018.

Nytt referanseområde: 26 – 42 mmol/mol.

Nedre referansegrense er noe justert opp sammenlignet med tidligere.

Mer info og online konverteringskalkulator for enhetene

B-HbA1c, Laboratoriehåndboka, Sørlandet sykehus

 
 
 
 
 
Publisert 19.09.2018 09:00 | Endret 19.09.2018 09:44

 

Nytt prøvetakingskit for prøvetaking til C.trachomatis, N.gonorrhoeae og M.genitalium PCR

Cobas ® PCR Media Dual Swab Sample Packet erstatter Cobas PCR Female Swab Sample Kit for prøvetaking til Chlamydia trachomatisgonokokker og Mycoplasma genitalium PCR.

Det nye prøvetakingskitet inneholder to identiske prøvepensler; ett med vevet hode og ett med flosset hodet.

Ved Endocervikal prøvetaking brukes penselen med vevet hode til å fjerne slim fra cervix og penselet med flosset hodet til prøvetaking fra endocervix.

Ved vaginal prøvetaking brukes bare penselen med vevet hode til å ta en prøve. Det samme gjelder for hals-, rektum- og øyeprøver. For utfyllende informasjon se laboratoriehåndboka (lenket over)

Det har også kommet et nytt prøvetakingskit for urinprøver, men prøvetakingen her er uendret.

Avd. sjef/Overlege Sølvi Noraas
Avd. for medisinsk mikrobiologi

 
 
 
 
 
Publisert 28.08.2018 14:00 | Endret 30.08.2018 09:58

 

Fant du det du lette etter?