HELSENORGE

Nytt analyse- og undersøkelsesregister i Laboratoriehåndboka

Nytt analyse- og undersøkelsesregister for Laboratoriene i Sørlandet sykehus ble lansert mandag 28 juni 2021. Den nye løsningen er felles for sykehusene i Helse Sør-Øst, og bygger på nasjonale elektroniske brukerhåndbøker.


​For mer informasjon se Informasjon til rekvirenter om nytt analyseregister.pdf.
Lenke til analyse- og undersøkelseregister: https://sshf.labfag.no

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger – ris og ros – og spesielt forslag til hvordan løsningen kan forbedres for din bruk. Tilbakemeldinger kan sendes på mail til  SSHF.PB.Labhandbok@sshf.no

Med vennlig hilsen
Siri Tønnessen
Klinikkdirektør Medisinsk serviceklinikk
Sørlandet sykehus HF