Nytt prøvetakingsutstyr for urin til dyrkning

Fra 1.september 2020 går Avd. for medisinsk mikrobiologi over til nytt prøvetakingsutstyr for urinprøver til dyrkning.

De nåværende borsyreglassene med rød kork utgår, men de kan brukes til dere er tomme. Ved bestilling vil dere få tilsendt de nye glassene. Se følgende skriv for informasjon om bestillingsnr. og fylling av glassene.

2020-08-03 Nytt prøvetakingsutstyr for urin til dyrkning - eksterne rekvirenter (003).pdf

Enhetsleder Sissel Francke
Avd. for medisinsk mikrobiologi, SSK