Obduksjonsvirksomheten stoppes på ubestemt tid ved Avdeling for patologi

På grunn av smittefaren ved SARS-CoV-2 (Covid-19) vil det fra og med fredag 27.03.20 ikke bli utført obduksjoner ved Avdeling for patologi SSK.

Ta kontakt om dere har spørsmål knyttet til dette.

 

Hilde Bjørnestøl Hansen

Avdelingssjef

Avdeling for patologi SSK