Helsenorge

Pause i analysering av M.pneumoniae og C.pneumoniae

Analysering av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae pauses fra 7.januar.

På grunn av stor pågang av prøver til Covid-19-analysering var vi fra 7.januar nødt til å pause analysering av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae PCR for polikliniske pasienter. Analysene vil utføres på inneliggende pasienter. Ved spørsmål, ta kontakt med avdelingen.

Avdelingssjef Sissel Francke
Overlege Guro Helen Furset Jensen
Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK