HELSENORGE

PCR for Mycoplasma og Chlamydia pneumoniae er startet opp igjen

Vi har nå startet opp med PCR-undersøkelse av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae igjen.

Pga Covid-19 pandemien måtte vi våren 2020 ta en pause i analyseringen av disse prøvene. Dette ble gjort for å frigjøre kapasitet for undersøkelse av Covid-prøver. Prøvemengden til Covid-19 har nå avtatt, og vi har dermed kapasitet til å utføre disse analysene igjen.

Avdelingssjef Sissel Francke
Avd. for medisinsk mikrobiologi SSHF​​