Redusert kapasitet for obduksjoner ved Avdeling for Patologi

Det vil i tiden fremover være redusert obduksjonsvirksomhet ved Avd. for Patologi. Ved ønske om obduksjon må rekvirerende lege kontakte Avd. for Patologi. Avgjørelse om obduksjon blir tatt av ansvarlig patolog.

Ved kjent eller mistenkt Koronavirus vil det IKKE bli utført obduksjon.

 

Følg link for mer informasjon om stell og transport av døde med Koronavirus: http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok50371.pdf

 

 

Hilde Bjørnestøl Hansen

Avdelingssjef

Avdeling for Patologi SSK