Redusert nivå for s-SHBG

Fra og med 19/11-19 vil s-SHBG-analysen gi 18% lavere verdier.  Reagens-produsenten Roche gjør denne justeringen fordi det har vist seg at analysen over tid har driftet oppover. Referansegrensene er uendret.