Screeningsprogrammet mot livmorhalskreft i Helse Sør-Øst.

​Ved overgang til HPV-test som primærscreening har Helse Sør-Øst sentralisert oppgaven til Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold.
Etter omlegging sendes prøvene på samme måte som i dag til Sørlandet Sykehus. Vi sørger for videreforsendelse til Sykehuset Østfold.
I løpet av 2020 vil Sykehuset Østfold gradvis starte innfasing av HPV-basert screening fra rekvirenter i Agder, Telemark og Vestfold. Det enkelte legekontor vil bli kontakte av representanter fra Sykehuset Østfold for avtale om besøk hvor de vil gi nødvendig informasjon om hvilke endringer dette medfører.
Hvis du vil vite mer om HPV basert screening: https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/hpv/

-

Marit Kalvik

Enhetsleder cytologi 
Avd. for Patologi
SSHF Kristiansand