Testing for covid-19 antistoff (IgG) er etablert

Fra og med uke 26 tilbys analyse for SARS-CoV-2 IgG ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi Kristiansand.

Indikasjonen er spørsmål om gjennomgått covid-19 infeksjon. Analysen utføres 2-3 ganger per uke.

Anbefalt diagnostikk ved aktuell infeksjon er SARS-CoV-2 RNA. Se labhåndboka Coronavirus (Covid-19) antistoff for utfyllende informasjon.

Avd.sjef/Overlege Sølvi Noraas
Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK