HELSENORGE
Informasjon fra laboratoriehåndboka

Til deg som pasient

​Svarrutiner

Svartiden kan variere på ulike analyser og undersøkelser. Noen analyseres samme dag, andre må sendes samarbeidende laboratorier.

Laboratoriene gir ikke prøvesvar direkte til deg som pasient. Prøvesvar går til den lege/institusjon som har bestilt analysene. Informasjon om prøvesvarene får du fra legen som kjenner din medisinske historie, og kan se svarene i sammenheng med denne.

De vanligste biokjemiske- og immunologiske analysene vil bli analysert, vurdert og besvart samme eller påfølgende virkedag som prøven mottas. Enkelte analyser utføres sjeldnere.

Svar på mikrobiologiske undersøkelser varierer fra 1-2 dager til 1 uke. 

Publisert 23.05.2011 10:19 | Endret 21.05.2015 10:18

Avføringsprøve

Avføringsprøve (fæcesprøver) skal tas i steril beholder.

Prøve til analyse av blod i avføring må strykes ut på spesialkort (Hemo-Fec slides).

Se i analyseregisteret (under mikrobiologiske undersøkelser) for informasjon om den enkelte undersøkelse, eller kontakt ditt legekontor eller laboratoriet for nærmere info.

Publisert 23.05.2011 10:18 | Endret 06.06.2018 10:01

Blodprøve

Hvorfor må vi ta blodprøver?Hva må vi ta hensyn til ved blodprøvetaking?Hva er lurt å tenke på når barn må ta blodprøve?

Blodet består av bestemte mengder av ulike substanser. Ved sykdom kan mengden av disse substansene endres. Vi kan måle disse endringene og dette kan hjelpe til å stille diagnoser. Underveis i en behandling tar man gjerne flere blodprøver for å følge forandringene av mengden substanser over tid. Prøvesvarene vil bli sendt til din lege. Blodprøvene ved våre laboratorier blir tatt av bioingeniører eller helsesekretærer.

Ulike hensyn

Noen substanser krever at blodprøven tas fastende, dette skal du få beskjed om av din lege.  Unngå sterk fysisk aktivitet før prøvetakingen. Noen substanser skal behandles på bestemte måter og dette medfører at blodprøven må tas på laboratorienes poliklinikker. Alle belastningsundersølelser må avtales med laboratoriet på forhånd.

Blodprøvetaking av barn  
 Det er viktig at foreldre/foresatte prater åpent og ærlig med barnet på forhånd om prøvetakingen og hva som skal skje. Vår erfaring er at det å holdes fast er like skremmende som selve prøvetakingen. Det er viktig at de som er med barnet er rolige under hele prosessen. Det gjør situasjonen mye lettere for barnet, seg selv og prøvetaker. Ved blodprøvetaking av barn er det viktig at armen holdes stille, dette øker sjansen for en vellykket prøvetaking og derfor er vi ofte to prøvetakere. Unngå å fortelle at det ”ikke gjør vondt”. Vi kan ikke garantere at blodprøvetakingen blir smertefri. En fin hjelp er bedøvelseskrem som kjøpes på apoteket og settes på minst en time før prøvetakingen. Noen ganger kan prøvetaking av barn være vanskelig slik at det kreves flere forsøk.

 

Åpningstider for blodprøvetaking, Avdeling for Medisinsk biokjemi/ Laboratoriet

Kristiansand:
Sentral poliklinikk for blodprøvetaking: 07.45 – 15.00 (mandag – fredag).
Trekk kølapp, sitt ned og vent, følg med på nummervisning.

Poliklinikk for blodprøvetaking ved Senter for kreftbehandling: 08.00 – 15.00 (mandag – fredag).

Arendal:
Poliklinikk for blodprøvetaking: 08.00 - 15.00 (mandag – fredag).

Flekkefjord:
Poliklinikk for blodprøvetaking: 08.00 - 15.00 (mandag – fredag).

Test deg:
Sykehuset har også et tilbud som heter "Test deg" i Kristiansand.
Rask, anonym og gratis HIV-test + andre seksuelt overførbare infeksjoner.
Åpningstid: onsdager kl. 16 – 19. Telefon: 90 14 00 91.

Publisert 23.05.2011 10:17 | Endret 06.06.2018 09:53

Glukosebelastning

Glukosebelasting - Informasjon til pasient, SSHF

Rusmiddeltesting i urin

Rusmiddeltesting i urin - prøvetaking, SSHF

Sædprøve

Sædanalyse - informasjon til pasienter og rekvirenter

Skjema for sædanalyse ved infertilitetsutrdening

Skjema for sædkontroll etter sterilisering

Urinprøve

Undersøkelser som utføres ved Avd. for medisinsk biokjemi

Undersøkelser som utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi

Undersøkelser som utføres ved Avd. for patologi

Undersøkelser som utføres ved Avd. for medisinsk biokjemi

Her finner du informasjon om urinprøver som skal analyseres på laboratoriet ved Avdeling for Medisinsk biokjemi. Vi analyserer stiks, mikroskopi, natrium, kalium, totalprotein, elektroforese med mer. Vi har her beskrevet hvordan du skal ta urinprøve til disse analysene, hvordan prøven skal oppbevares og hvor lenge den er holdbar. Du kan finne informasjon i analyseregisteret vårt om hver enkelt analyse.

Medisinsk biokjemi videresender også prøver til andre laboratorier. Dette gjelder for eksempel prøver til analysene porfyrin, oksalat, katekolaminer, katekolaminmetabolitter, 5HIAA, jod, metabolsk screening med mer.

Prøveglass:
Til de vanligste analyser skal urinprøven være uten tilsetningsstoffer. Prøveglasset må være helt rent. (helst ny).

prøveglass_medbio.jpg 
Bilde 1: Prøveglass uten tilsetning. Disse prøveglassene har ingen tilsetningsstoffer og brukes til de fleste analysene på Avdeling for Medisinsk biokjemi. Foto: Bente Karin Urdal Vinje

Prøveglasset må være merket med hele navnet ditt, fødselsnummer, samt dato og klokkeslett for når prøven er tatt.

Prøvetaking
Morgenurin, vaskeprøve og midtstråleurin anbefales til de fleste analyser. Hvis det ikke er mulig å få tatt morgenurin, må du ta en prøve når urinen har vært i blæren i minimum 4 timer.

Prøvemengde
10 ml urin (minimum) holder til de fleste analyser (til elektroforese må vi imidlertid ha minst 20 ml urin).

Oppbevaring/holdbarhet
For et mest mulig korrekt resultat bør urin undersøkes umiddelbart. Prøvekvaliteten forringes ved oppbevaring. Men, i mange tilfeller er det ikke praktisk mulig. For de fleste analyser vil det være best hvis prøven står i kjøleskap før analyse. Analyser som krever spesielle forhold er blant annet oksalat, porfobilinogen/ porfyrin, urinsyre og metabolsk screening.

Døgnurin
Korrekt samling er viktig. All urin som produseres i 24 timer skal med.
Samlingen begynner med tom blære, dvs. du tisser i toalettet. Dette klokkeslettet må du notere. All urin som produseres i de neste 24 timene skal med i samlingen. Samlingen avsluttes neste dag på samme klokkeslett som den begynte dagen før. Denne urinen skal med i samlingen. Dette klokkeslettet noteres også.
Til noen analyser må syre/ lut være i beholderen før urinsamlingen begynner, til andre analyser må dette tilsettes raskt etter at samlingen er ferdig. Se analyseregister for hvilke analyser dette gjelder.

 døgnurinbeholder.jpg
Bilde 2: Samlebeholder urin. Disse brukes når det skal samles urin i 24 timer. Samlebeholderen med grønn kork inneholder også en liten flaske med syre som skal brukes til noen analyser. Foto: Bente Karin Urdal Vinje

 

Undersøkelser som utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi

Her finner du informasjon om rett prøvetaking, identifikasjon/merking, oppbevaring av og holdbarhet på urinprøver til mikrobiologiske undersøkelser. Ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi utføres bakteriologisk dyrkning, Chlamydia trachomatis og Mycoplasma genitalium i urin. For mer informasjon, se vårt analyseregister.

Prøveglass
Urinprøver til bakteriologisk dyrkning skal sendes inn på glass med rød kork. Prøver til Chlamydia/Mycoplasma-PCR skal tas på Cobas spesialmedium med gul kork.

prøveglass medmik urin.jpg   
Bilde 3, 4 og 5: Prøveglass til mikrobiologiske undersøkelser. Fra venstre: Prøveglass til bakteriologisk dyrkning m/borsyre, sterilt prøveglass uten tilsetning 30 mL og to typer Cobas® PCR Media til Chlamydia/Mycoplasma-PCR (pensel-kit og urin-kit). Foto: Hilde Strand

Prøvetaking
Urinen bør ha stått i blæren 4 timer for å gi et representativt bilde av bakterieinnholdet. Morgenurin gir det beste resultat. Prøvebeholderen må være korrekt merket med navn og fødselsnummer (11 siffer), samt dato for prøvetaking.

Urinprøve til bakteriologisk dyrkning: Det er viktig at glasset fylles til avmerket linje for å få riktig blandingsforhold mellom urin og borsyre. Er det ikke nok urin, så tøm ut noe av borsyren og skriv på prøveglasset at borsyre er helt ut.

Urinprøve til Chlamydia/Mycoplasma: Det er viktig at prøveglasset ikke fylles helt opp, men at mengden urin er mellom de to avmerkede linjene på prøveglasset. 

Oppbevaring/holdbarhet
For informasjon om oppbevaring og holdbarhet for urinprøver til mikrobiologiske undersøkelser, trykk her

 

 

Undersøkelser som utføres ved Avd. for patologi

Her finner du informasjon om rett prøvetaking, identifikasjon/merking, oppbevaring av og holdbarhet på urinprøver til cytologisk undersøkelse ved Avdeling for patologi.

prøveglass patologi.jpg 

Bilde 6: Prøveglass uten tilsetning 30 mL. Benyttes til cytologisk undersøkelse. Foto: Grete von der Ohe.

Prøvetaking
Urinen skal tas i prøveglass uten tilsetning 30 mL hvit kork, se bilde 6 over. Det skal tas prøver tre påfølgende dager. Det skal ikke være morgenurin på grunn av celledegenerasjon. Prøveglasset skal merkes med navn og fødselsdato, samt nr. 1,2 og 3.

Prøvebehandling
Prøven fikseres med like deler 50 % alkohol og urin.

Oppbevaring
Prøvene oppbevares i kjøleskap før de sendes samlet med en utfylt remisse per prøveglass til cytologisk enhet, eventuelt til rekvirerende lege.

Ordforklaringer

Morgenurin: Dette er den første urinen du later om morgenen. Du skal ha tilbrakt natten liggende og prøven tas før frokost og fysisk aktivitet. Det må minst ha gått 4 timer siden forrige vannlating.
Vaskeprøve: Prøven tas etter normal rengjøring av kjønnsområdene, men unngå bruk av såpe. Når prøven tas skal kjønnslepper holdes fra hverandre (kvinner) og forhuden trekkes tilbake (menn).
Midtstråleurin: Dette er en urinprøve som tas midt i strålen. Første og siste porsjon går i toalettet.

Publisert 23.05.2011 10:18 | Endret 06.06.2018 09:44

 
"Test deg" 
Fant du det du lette etter?