TSH og fritt T3 - Aldersjusterte referanseområder fra og med 23. april 2019

Referanseområder og beslutningsgrenser kan variere med alder, kjønn, befolkningsgrunnlag, analysemetoder, med mer. Medisinsk Biokjemi på Sørlandet sykehus kommer til å justere noen referanseområder og beslutningsgrenser fremover.

Fritt T3 angis i pmol/L

0 – 3 mnd.2,7 – 9,3  
4 – 12 mnd.3,3 – 9,0   
1 - 5 år3,7 – 8,5
6 - 10 år3,9 – 8,0
11 - 19 år:3,9 – 7,7
≥ 20 år:3,1 – 6,8

 TSH angis i mIE/L

1 uke – 11 mnd.0,8 – 8,4  
1 – 5 år0,7  - 6,0   
6 - 10 år0,6 – 5,4
11 - 15 år0,5 – 4,9
16 - 20 år:0,5 – 4,4
> 20 år:0,3 – 4,2

Mer informasjon om analysene finnes i laboratoriehåndboka: TSH , fritt T3