HELSENORGE

Urinprøver

Her finner du informasjon om urinprøver som analyseres ved laboratoriene i SSHF.

Undersøkelser som utføres ved Avd. for medisinsk biokjemi
Undersøkelser som utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi
Undersøkelser som utføres ved Avd. for patologi

Undersøkelser som utføres ved Avd. for medisinsk biokjemi

Vi analyserer stiks, mikroskopi, natrium, kalium, totalprotein, elektroforese med mer. Vi har her beskrevet hvordan du skal ta urinprøve til disse analysene, hvordan prøven skal oppbevares og hvor lenge den er holdbar. Du kan finne informasjon i analyseregisteret vårt om hver enkelt analyse.

Medisinsk biokjemi videresender også prøver til andre laboratorier. Dette gjelder for eksempel prøver til analysene porfyrin, oksalat, katekolaminer, katekolaminmetabolitter, 5HIAA, jod, metabolsk screening med mer.

Prøveglass:
Til de vanligste analyser skal urinprøven være uten tilsetningsstoffer. Prøveglasset må være helt rent. (helst ny).

prøveglass_medbio.jpg 
Bilde 1: Prøveglass uten tilsetning. Disse prøveglassene har ingen tilsetningsstoffer og brukes til de fleste analysene på Avdeling for Medisinsk biokjemi. Foto: Bente Karin Urdal Vinje

Prøveglasset må være merket med hele navnet ditt, fødselsnummer, samt dato og klokkeslett for når prøven er tatt.

Prøvetaking
Morgenurin, vaskeprøve og midtstråleurin anbefales til de fleste analyser. Hvis det ikke er mulig å få tatt morgenurin, må du ta en prøve når urinen har vært i blæren i minimum 4 timer.

Prøvemengde
10 ml urin (minimum) holder til de fleste analyser (til elektroforese må vi imidlertid ha minst 20 ml urin).

Oppbevaring/holdbarhet
For et mest mulig korrekt resultat bør urin undersøkes umiddelbart. Prøvekvaliteten forringes ved oppbevaring. Men, i mange tilfeller er det ikke praktisk mulig. For de fleste analyser vil det være best hvis prøven står i kjøleskap før analyse. Analyser som krever spesielle forhold er blant annet oksalat, porfobilinogen/ porfyrin, urinsyre og metabolsk screening.

Døgnurin
Korrekt samling er viktig. All urin som produseres i 24 timer skal med.
Samlingen begynner med tom blære, dvs. du tisser i toalettet. Dette klokkeslettet må du notere. All urin som produseres i de neste 24 timene skal med i samlingen. Samlingen avsluttes neste dag på samme klokkeslett som den begynte dagen før. Denne urinen skal med i samlingen. Dette klokkeslettet noteres også.
Til noen analyser må syre/ lut være i beholderen før urinsamlingen begynner, til andre analyser må dette tilsettes raskt etter at samlingen er ferdig. Se analyseregister for hvilke analyser dette gjelder.

 døgnurinbeholder.jpg
Bilde 2: Samlebeholder urin. Disse brukes når det skal samles urin i 24 timer. Samlebeholderen med grønn kork inneholder også en liten flaske med syre som skal brukes til noen analyser. Foto: Bente Karin Urdal Vinje

Undersøkelser som utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi

Vi utfører bakteriologisk dyrkning, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium i urin. For mer informasjon, se vårt analyseregister.

Prøveglass
Urinprøver til bakteriologisk dyrkning skal sendes inn på glass med rød kork. Prøver til Chlamydia/Gonoré/Mycoplasma-PCR skal tas på Cobas spesialmedium med gul kork.

   
Bilde 3: Prøveglass til mikrobiologiske undersøkelser. Fra venstre: Prøveglass til bakteriologisk dyrkning m/borsyre inkl overføringsenhet, sterilt prøveglass med hvit kork uten tilsetning 30 mL, og to typer Cobas® PCR Media til Chlamydia/Gonoré/Mycoplasma-PCR (pensel-kit og urin-kit). Foto: Hilde Strand Børresen

Prøvetaking
Urinen bør ha stått i blæren 4 timer for å gi et representativt bilde av bakterieinnholdet. Morgenurin gir det beste resultat. Prøvebeholderen må være korrekt merket med navn og fødselsnummer (11 siffer), samt dato for prøvetaking.

Urinprøve til bakteriologisk dyrkning:
Det er viktig at glasset fylles til avmerket linje for å få riktig blandingsforhold mellom urin og borsyre. Er det ikke nok urin, så tøm ut noe av borsyren og skriv på prøveglasset at borsyre er helt ut. NB: fra 1.september 2020 er det tatt i bruk nye prøvetakingsglass, se nyhetssak.

Urinprøve til Chlamydia/Mycoplasma:
Det er viktig at prøveglasset ikke fylles helt opp, men at mengden urin er mellom de to avmerkede linjene på prøveglasset. 

Oppbevaring/holdbarhet
For informasjon om oppbevaring og holdbarhet for urinprøver til mikrobiologiske undersøkelser, trykk her

Undersøkelser som utføres ved Avd. for patologi

prøveglass patologi.jpg 
Bilde 4: Prøveglass uten tilsetning 30 mL. Benyttes til cytologisk undersøkelse. Foto: Grete von der Ohe.

Prøvetaking
Urinen skal tas i prøveglass uten tilsetning 30 mL hvit kork, se bilde 6 over. Det skal tas prøver tre påfølgende dager. Det skal ikke være morgenurin på grunn av celledegenerasjon. Prøveglasset skal merkes med navn og fødselsdato, samt nr. 1,2 og 3.

Prøvebehandling
Prøven fikseres med like deler 50 % alkohol og urin.

Oppbevaring
Prøvene oppbevares i kjøleskap før de sendes samlet med en utfylt remisse per prøveglass til cytologisk enhet, eventuelt til rekvirerende lege.

Ordforklaringer

Morgenurin:
Dette er den første urinen du later om morgenen. Du skal ha tilbrakt natten liggende og prøven tas før frokost og fysisk aktivitet. Det må minst ha gått 4 timer siden forrige vannlating.

Vaskeprøve:
Prøven tas etter normal rengjøring av kjønnsområdene, men unngå bruk av såpe. Når prøven tas skal kjønnslepper holdes fra hverandre (kvinner) og forhuden trekkes tilbake (menn).

Midtstråleurin:
Dette er en urinprøve som tas midt i strålen. Første og siste porsjon går i toalettet.

Rusmiddeltesting i urin - prøvetaking, SSHF

Fant du det du lette etter?