HELSENORGE

Tilbud om PCR-basert diagnostikk for diarefremkallende virus

Vi tilbyr nå PCR-basert diagnostikk av diarefremkallende virus (noro- rota- adeno- astro- og sapovirus) til sykehusinnlagte pasienter. 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har innført PCR som primærdiagnostikk for tarmpatogene bakterier og for parasitter som gir diaretilstand.

Virus forårsaker om lag 70% av akutte diaretilstander hos barn og er vanligste årsak hos voksne som har akutt diare uten utenlandsanamnese.  

Tilbudet ved avdelingen har til nå vært antigenbasert rota-og adenovirus diagnostikk samt PCR for noroviruspåvisning.

Vi vil nå tilby PCR-basert virusdiagnostikk (noro-, rota-, adeno-, astro- og sapovirus i en pakke) til pasienter der diaretilstanden har vært så alvorlig at den har ført til innleggelse. Undersøkelsen gjøres daglig på hverdager, mens tilbudet i helg og på helligdager opprettholdes som i dag.  

Ved spørsmål, ta kontakt med avdelingen.

Ståle Tofteland
Overlege PhD, 
Medisinsk faglig rådgiver
Avdeling for medisinsk mikrobiologi​​