Oversikt over fagutvalg i Agder

Fagutvalg

Fagutvalg Agder (OSS)

Fagutvalg beredskap og akuttmedisinsk kjede
Kontakt: Martin Hauge
Martin.hauge@sshf.no  

Fagutvalg e-Helse og Velferdsteknologi
Kontakt Kjetil Løyning
kjetil.loyning@kristiansand.kommune.no

Fagutvalg IKT- forum
Kontakt: Irene H. Aune
irene.henriksen.aune@arendal.kommune.no

Medisinsk samhandlingsråd (MSR)
Kontakt: Kjetil Juva
Kjetil.juva@sshf.no 

Fagutvalg koordinerende avtalegruppe
Kontakt: Inge V Bakken
Inge.valentin.bakken@sshf.no  

Fagutvalg for kompetansedeling
Kontakt: Anne Sofie Hellebø anne.sofie.hellebo@kristiansand.kommune.no

Fagutvalg for jordmortjenester
Kontakt: Solveig Madland
solveig.madland@bykle.kommune.no

Fagutvalg somatisk rehabilitering (nytt)
Kontakt: Ellen Torgersen
Ellen.kristin.torgersen@kristiansand.kommune.no 


Fagutvalg Region (RS)

Fagutvalg Psykisk helse og rus, Lister
Kontakt: Bodil Bakken
bodil.bakkan.nielsen@lyngdal.kommune.no

Fagutvalg Velferdsteknologi og telemedisin, Lister
Kontakt: Camilla Gabrielsen Camilla.Gabrielsen@farsund.kommune.no

Fagutvalg Somatisk rehabilitering, Knutepunkt Sørlandet
Kontakt: Ellen Torgersen ellen.Kristin.Torgersen@kristiansand.kommune.no

Fagutvalg habilitering/ koordinerte tjenester, Lister
Kontakt:

Fant du det du lette etter?