Åmli

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åmli/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1451257
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åmli/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf2035629
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åmli/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf2021293
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åmli/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf1901683
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åmli/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf262870
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åmli/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf4030531
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åmli/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf1482016
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åmli/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf2269779
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åmli/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf893511
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åmli/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf770554
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åmli/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf688693
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åmli/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf743639
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åmli/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf330955
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åmli/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf523485

Fant du det du lette etter?