Åseral

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1411582
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf956826
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf752572
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf804955
04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdf04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdfpdf1147095
04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdf04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfpdf1319583
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf1732267
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf636131
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfpdf579406
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf907846
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf808333
08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdf08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdfpdf849107
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf803567
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf683064
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf784499
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf323501
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Åseral/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf505099

Fant du det du lette etter?