Birkenes

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1467685
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf2133422
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf1980113
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf1760087
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf288867
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf3471045
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf3471045
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfpdf1311399
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf2030753
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf350547
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf284917
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf256220
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf959906
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf301207
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Birkenes/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf486800

Fant du det du lette etter?