Bygland

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdf
04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdf04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdf
04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdf04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdf
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdf
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdf
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf
08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdf08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdf
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf.pdf
09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdf.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdf.pdf09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdf.pdf
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdf
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bygland/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdf