Bykle

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1329863
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf846837
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf751290
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf764456
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf251591
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf1575190
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf528161
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf776227
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf848532
08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdf08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdfpdf683059
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf653142
09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdf09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfpdf388829
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf691102
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf848662
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf304547
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Bykle/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf918507

Fant du det du lette etter?