Evje og Hornnes

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1481746
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf862677
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf714536
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf781450
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf257882
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf1587434
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf576919
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfpdf1290109
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf841939
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf823879
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf696055
09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdf09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfpdf379005
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf755283
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf866033
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf336161
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Evje og Hornnes/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf522313

Fant du det du lette etter?