Flekkefjord

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Flekkefjord/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1299624
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Flekkefjord/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf2204465
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Flekkefjord/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf1992368
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Flekkefjord/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf1907813
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Flekkefjord/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf269491
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Flekkefjord/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf4160829
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Flekkefjord/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf1537325
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Flekkefjord/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf2237357
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Flekkefjord/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf881203
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Flekkefjord/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf720421
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Flekkefjord/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf748754
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Flekkefjord/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf800180
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Flekkefjord/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf346997
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Flekkefjord/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf482100

Fant du det du lette etter?