Gjerstad

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1498384
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf2066191
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf1989263
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf1894406
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf264464
04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdf04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfpdf1342603
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf4211421
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf1488858
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf2190771
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf804764
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf773577
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf691072
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf791186
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf348257
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Gjerstad/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf481721

Fant du det du lette etter?