Hægebostad

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf881244
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf850530
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf763163
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf250472
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf1594482
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf648571
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfpdf190411
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf943695
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf912576
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf713765
09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdf09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfpdf396621
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf769515
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf872834

Fant du det du lette etter?