Hægebostad

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdf
04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdf04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdf
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdf
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdf
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf
09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdf09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdf
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdf
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf
delavtale 4 Hægebostad.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Hægebostad/delavtale 4 Hægebostad.pdfdelavtale 4 Hægebostad.pdf

Fant du det du lette etter?