Iveland

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1370419
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf2210732
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf2068361
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf1845666
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf279312
04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdf04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfpdf1141276
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf3696544
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf1351454
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfpdf1288164
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf2039030
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf926239
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf794380
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf738391
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf797455
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf312968
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Iveland/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf516350

Fant du det du lette etter?