Kvinesdal

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1430089
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf871712
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf817667
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf758386
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf267689
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf1629407
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf623160
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfpdf1222997
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf895220
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf871546
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf691236
09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdf09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfpdf382484
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf741494
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf844196
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf328311
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Kvinesdal/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf509836

Fant du det du lette etter?