Lillesand

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1434933
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf2196469
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf2035729
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf1823540
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf273444
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf3572623
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf1388755
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfpdf1321538
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf2086122
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf886991
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf731380
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf735674
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf845376
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf312278
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lillesand/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf521062

Fant du det du lette etter?