Lyngdal

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1541706
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf983974
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf885652
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf867215
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf278810
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf1766085
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf650492
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfpdf1455103
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf1000033
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf823566
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf695808
09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdf09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfpdf401861
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf720081
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf856905
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf348712
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Lyngdal/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf532896

Fant du det du lette etter?