Marnardal

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1378186
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf911321
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf745429
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf768522
04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdf04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdfpdf1147449
04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdf04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfpdf1319583
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf1556163
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf639565
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfpdf575384
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf875566
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf900620
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf806556
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf725680
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf829993
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf321892
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Marnardal/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf495647

Fant du det du lette etter?