Risør

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1484074
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf2105956
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf2048620
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf1949045
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf257570
04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdf04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfpdf1342603
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf4198961
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf1557515
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf2307055
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf906971
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf781062
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf696174
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf796782
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf331883
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Risør/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf521705

Fant du det du lette etter?