Sirdal

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1452422
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf2019324
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf1908394
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf1880921
04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdf04 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdfpdf899782
04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdf04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfpdf1266212
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf3751842
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf1442475
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfpdf1598815
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf2182511
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf869854
08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdf08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdfpdf776784
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf706678
09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdf09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfpdf389939
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf768538
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf873428
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf258628
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Sirdal/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf520382

Fant du det du lette etter?