Søgne

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1307592
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf2253394
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf1962321
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf1776429
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf274229
04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdf04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdfpdf1171512
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf3664904
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf1449164
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfpdf576812
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf2009632
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf983925
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf838330
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf750573
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf871208
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf545799
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Søgne/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf518097

Fant du det du lette etter?