Songdalen

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1536906
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf2067046
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf1932474
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf734383
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf263988
04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdf04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold.pdfpdf1171512
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf3640716
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf1407361
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfpdf1271638
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf2002538
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf1048570
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf852003
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf761376
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf791386
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf350173
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf558214
delavtale 4 Songdalen.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Songdalen/delavtale 4 Songdalen.pdfdelavtale 4 Songdalen.pdfpdf263988

Fant du det du lette etter?