Tvedestrand

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1478028
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf2095447
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf1951098
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf1882775
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf259584
04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdf04-1 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold -tilleggsavtale.pdfpdf1342603
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf4003334
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf1453350
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf2175519
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf901689
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf739350
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf696124
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf790018
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf322155
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Tvedestrand/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf459376

Fant du det du lette etter?