Valle

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1459965
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf904219
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf784664
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf796935
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf256658
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf1701720
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf607885
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf857747
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf852948
08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdf08-1 Samarbeid om jordmortjenester -tilleggsavtale.pdfpdf689013
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf694956
09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdf09-1 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt -tilleggsavtale.pdfpdf385305
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf733194
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf806080
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf338006
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Valle/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf519999

Fant du det du lette etter?