Vegårshei

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vegårshei/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1489738
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vegårshei/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf2161879
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vegårshei/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf1981101
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vegårshei/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf1938706
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vegårshei/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf259331
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vegårshei/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf4211516
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vegårshei/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf1541958
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vegårshei/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf2282804
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vegårshei/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf864147
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vegårshei/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf779327
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vegårshei/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf702037
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vegårshei/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf618705
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vegårshei/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf333167
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vegårshei/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf521416

Fant du det du lette etter?