Vennesla

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunen. Alle avtalene er godkjent av styret ved Sørlandet sykehus og kommunestyrene for kommunen i Agder.

00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdf00 Overordnet samarbeidsavtale (OSA).pdfpdf1484274
01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdf01 Oppgave- og ansvarsfordeling.pdfpdf2114941
02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdf02 Innleggelse, utskriving av pasienter med sammensatte behov.pdfpdf811124
03 Innleggelse i sykehus.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/03 Innleggelse i sykehus.pdf03 Innleggelse i sykehus.pdfpdf1869865
04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdf04 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.pdfpdf275067
05 Utskrivningsklare pasienter.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/05 Utskrivningsklare pasienter.pdf05 Utskrivningsklare pasienter.pdfpdf1471792
06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdf06 Kunnskapsoverføring og hospitering.pdfpdf1452979
06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdf06-1 Kunnskapsoverføring og hospitering -tilleggsavtale.pdfpdf1183515
07 Forskning og utdanning.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/07 Forskning og utdanning.pdf07 Forskning og utdanning.pdfpdf2019773
08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/08 Samarbeid om jordmortjenester.pdf08 Samarbeid om jordmortjenester.pdfpdf893492
09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdf09 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.pdfpdf827047
10 Samarbeid om forebygging.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/10 Samarbeid om forebygging.pdf10 Samarbeid om forebygging.pdfpdf700359
11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdf11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplan.pdfpdf707961
12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdf12 Håndtering av avvik og etablering av tilbakemelding.pdfpdf347421
13 Styringsdata og analyser.pdfhttps://sshf.no/seksjon/samhandling/Documents/Vennesla/13 Styringsdata og analyser.pdf13 Styringsdata og analyser.pdfpdf535005

Fant du det du lette etter?