Overordnet strategisk samarbeidsutvalg

Visjonen til overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) er bedre helse gjennom samhandling.

Samhandlingen bygger på verdier som er beskrevet i nasjonal rammeplan om samhandling på helse- og omsorgsområdet

OSS skal legge til rette for god samhandlingskultur på Sørlandet som gir:

  • Fornøyde brukere
  • Faglig godt sammenhengende helsetilbud
  • Effektiv ressursutnyttelse
  • Nytenkning og implementering av "best praksis"
  • Gode helseresultater

De fem kommuneregionene har opprettet hver sitt regionale samarbeidsutvalg som er organisert under OSS.

For å få tilsendt referater, send en epost til postmottak@sshf.no

Kommunekart for Aust- og Vest-Agder
Kommunekart for Aust- og Vest-Agder

 

Medlemmer i overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS)

Sørlandet sykehus
Adm.dir: Nina Mevold
Organisasjonsdirektør: Nina Føreland
Klinikksjef: Oddvar Sæther, KPH
Klinikkdirektør: Berit Grønning Nielsen, Klinikk for somatikk Arendal
Klinikkdirektør: Øystein Evjen Olsen, Klinikk for somatikk Flekkefjord
Klinikkdirektør: Nina Hope Iversen, Klinikk for somatikk Kristiansand
Fagdirektør: Per Engstrand
Samhandlingssjef: Kjetil Juva
Praksiskoordinator: Anton Rodahl

Kommunene på Agder
Helse og sosialdirektør: Wenche P. Dehli, Kristiansand kommune (leder)
Rådmann: Harald Danielsen, Arendal kommune
Rådmann: Jens Arild Johannessen, Setesdalsregionen
Kommunalsjef for helse og velferd: Inger Marethe Egeland, Listerregionen
Kommunalsjef: Kjell Rune Olsen, Lindesnesregionen
Leder, Svein Skisland, Rådmannsutvalget Vest-Agder
Leder, Trond Aslaksen, Rådmannsutvalget Aust- Agder
Leder, Ragnhild Bendiksen, Knutepunkt Sørlandet

Brukerrepresentanter
Elin Lien, Brukerutvalget SSHF
Hanne P. Christoffersen, FFO Aust Agder

 

Ansattesrepresentanter
Ragne Quinteros, NSF 
Grethe Dølbakken, Foretakstillitsvalgt NSF

Fylkesmannen
Fylkeslege: Anne Sofie Syvertsen

Arbeidsutvalg
Samhandlingssjef Kjetil Juva, SSHF (leder AU)
Samhandlingsrådgiver Bente Sandvik Kile, SSHF (sekretær)
Spesialrådgiver Siv Ostermann, somatisk klinikk, SSA
Rådgiver Tom A. Sølvberg, Somatisk klinikk SSK
Rådgiver Annette Solinski, SSF
Rådgiver Anne-Brit Dræge, KPH, SSHF
Enhetsleder Bente Jahnsen, Utvikling og utdanning, SSHF
Samhandlingskoordinator Harry Svendsen, Østre Agder
Rådgiver Janne B. Brunborg, Kristiansand kommune
Samhandlingskoordinator Ellen Benum, Setesdalsregionen
Samhandlingskoordinator Unn-Christin Melby, Lindesnesregionen
Samhandlingskoordinator Agate Folgerø, Knutepunkt Sørlandet
Samhandlingskoordinator Marie Solvik, Listerregionen


Fant du det du lette etter?