Laboratoriehåndboka

Laboratorietjenester

Rett behandling til rett tid.

​Labhåndboka

Laboratorievirksomheten tilbyr et bredt spekter av analyser innen fagområdene immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og patologi. I tillegg til analytisk virksomhet tilbyr Laboratorievirksomheten rådgivning og tolking av analysesvar. Laboratorievirksomheten ved SSHF er akkreditert etter internasjonal kvalitetsstandard for medisinske laboratorier: NS-EN ISO 15189

Analyser og undersøkelser


Laboratoriehåndboka

Elektronisk bestilling

Elektronisk rekvirering av prøver

MSIS Meldingsskjema

Nominativ melding om smittsom sykdom

Svarrutiner

Svartiden kan variere på ulike analyser og undersøkelser. Noen prøver analyseres samme dag, andre må sendes til samarbeidende laboratorier. Laboratoriene gir ikke prøvesvar direkte til deg som pasient. Prøvesvar går til den lege/institusjon som har bestilt analysene. Informasjon om prøvesvarene får du fra legen som kjenner din medisinske historie, og kan se svarene i sammenheng med denne.

De vanligste biokjemiske- og immunologiske analysene vil bli analysert, vurdert og besvart samme eller påfølgende virkedag som prøven mottas. Enkelte analyser utføres sjeldnere. Svar på mikrobiologiske undersøkelser varierer fra 1-2 dager til 1 uke.Fant du det du lette etter?