Laboratoriehåndboka

Laboratorietjenester

Rett behandling til rett tid.

​Labhåndboka

Laboratorievirksomheten tilbyr et bredt spekter av analyser innen fagområdene immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og patologi. I tillegg til analytisk virksomhet tilbyr Laboratorievirksomheten rådgivning og tolking av analysesvar. Laboratorievirksomheten ved SSHF er akkreditert etter internasjonal kvalitetsstandard for medisinske laboratorier: NS-EN ISO 15189