HELSENORGE
Senter for medisinsk simulering

SimSørlandet

Ved hjelp av medisinsk simulering kan vi trene på prosedyrer, pasientehandling og kommuniaksjon uten at det involverer risiko for pasienter. Dermed blir pasientbehandlingen og teamsamarbeidet bedre i reelle situasjoner. Dette øker kvaliteten i vårt arbeid.

SimSørlandet er en del av Sørlandet sykehus . Vi er en ledende arena for trening og kompetanseheving, og vi benytter simulering som en pedagogisk metode. Vi trener på tekniske ferdigheter, og ikke-tekniske ferdigheter blant annet øvelser med fokus på kommunikasjon og teamarbeid.
SimSørlandet avholder kurs og deltar på fagdager. I samarbeid med avdelinger kan vi tilpasse øvingss\cenarioer etter behov. Vi tilrettelegger og avholder regelmessige øvelser i SSHF. Vi øver akuttmedisinsk team, barneteam, hjertestansteam, traumeteam og nevrologisk team. SimSørlandet er en sentral del av trombektomiprosjektet ved SSHF. SimSørlandet drifter Mini Invasivt Senter ved SSA hvor vi tilbyr lapraskopisimulering og kirurgisk ferdighetstrening. Vi samarbeider med Universitetet i Agder, og er kontaktpersoner for Helse Sør-Øst via SimOslo.

Agderkommunene og avdelinger ved Sørlandet Sykehus kan henvende seg til SimSørlandet for bistand, enten det gjelder utstyr, lokaler eller behov for fasilitator. Vi hjelper også til med gjennomføring av teamtrening med tilpassede scenarioer. Øvelsesutstyr som befinner seg i SimSenteret er tilgjengelig for alle tre sykehus, og kan bookes via Outlook. Se fremgangsmåte her:

Bestilling av simuleringsutstyr

Utstyr kan hentes etter avtale, eller sendes med interntransporten på sykehusene.
Det er også mulig å booke øvelsesrommene i SimSenteret til trening og øvelser. Rommene er tilrettelagt for følgende:
- Teamtreningsrom: Simulering, teamtrening og AHLR
- Ferdighetstreningsrom 1: Ferdighetstrening med fokus på C: Circulation
- Ferdighetstreningsrom 2: Ferdighetstrening med fokus på A og B: Airways og Breathing

Kontaktinfo: ssk.sim.senter@sshf.no / tlf. 37 01 34 12


Ansatte ved SimSørlandet:
Richard Hardeland Skåra, Ledende koordinator i Sim Sørlandet, seniorfasilitator, sykepleier ved akuttmottak SSK. Richard.skara@sshf.no
Gry Løhaugen Dølemo, Koordinator i Sim Sørlandet, fasilitator, intensivsykepleier ved akuttmottak SSA. Gry.Hanne.Lohaugen.Dolemo@sshf.no
Kjetil Dybing Henriksen, Koordinator i Sim Sørlandet, fasilitator, sykepleier ved akuttmottak SSK. Kjetil.Dybing.Henriksen@sshf.no

Ledelse:

Faglig leder:
Olav Søvik, fagutviklingsoverlege.
olav.sovik@sshf.no

Operativ leder:
Martin Hauge, seksjonsleder.
martin.hauge@sshf.no

Vi holder til i hovedbygget på Sørlandet sykehus Kristiansand. Henvend deg i resepsjonen for videre veibeskrivelse.

 

 

Fant du det du lette etter?