E-læring for helsepersonell

For studenter og ansatte i kommunen

Læringsportalen - for eksterne brukereHusk at du må logge inn og ta kursene etter innlogging for å få tilgang til kursbevis.

Problemer med å åpne kursene? Se våre tips til hjemmebruk

E-læringskurs

Ambulansejournal i PTSS

ALS - Amyotrofisk lateralsklerose (vises best på PC)

Basale smittevernrutiner

Bekymringsmelding til barnevernet

Blødningskontroll

Brannvern

Desinfeksjon (smittevask) av smitterom

DIPS - Basis (vises best på PC)

Geriatrisk rehabilitering

Hjertestarter ZOLL

HMS i PTSS

Håndhygiene

Isolering

KOLS for spesialisthelsetjenesten (vises best på PC)

KOLS for kommunehelsetjenesten

KOLS for pasienter og pårørende (bruk PC eller appen Puffin på nettbrett)

Lavt stoffskifte

Legemiddelhåndtering

Legemiddelhåndtering i PTSS

Mottak og utskriving av pasienter

RETTS triage

RETTS øvingsoppgaver

Samarbeid om helhetlig pasientforløp

Samvalg- intro (mobilvennlig)

Stell og håndtering av PICC-line kateter

Teknisk desinfeksjon

Telemedisin (mobilvennlig)

Telemedisin kunnskapstest (mobilvennlig)

TILT for kommunehelsetjenesten (Bruk PC eller appen Puffin på nettbrett)

TILT for sykehusansatte

Ytre miljø

 

 

Bioingeniørstudenter

Hematologi for bioingeniørstudenter

Introduksjon til laboratoriepraksis

Praksis i medisinsk biokjemi

Bioingeniørstudenter - Blodbankpraksis

Bioingeniørstudenter - Blodtypeserologi

 

 

E-læring i helsepedagogikk

Veiledning

Lær om helsefremming

Pedagogikk for helsepersonell (mobilvennlig)

 

 

Koordinator i spesialisthelsetjenesten

e-læringskurs om koordinator i spesialisthelsetjenesten (Sunnaas sykehus)

 

 

Oksygen

Oksygenksentrator Everflow

Oksygen - Flytende oksygensystem

Komprimert oksygen på flasker

Oksygenkonsentrator DeVilbiss

 

 

 

Tips til kurs på nettbrett og mobil

Du kan ta kurs på nettbrett og mobil dersom du laster ned en app som støtter "flash", for eksempel Puffin.