E-læring for helsepersonell

For studenter og ansatte i kommunen

Læringsportalen - for eksterne brukere

(ved registrering av ny bruker, velg "Sørlandet sykehus, ekstern bruker" som Organisasjon )
Husk at du må logge inn og ta kursene etter innlogging for å få tilgang til kursbevis.
Problemer med å åpne kursene? Se våre tips til hjemmebruk   

E-læringskurs

Ambulansejournal i PTSS  

ALS - Amyotrofisk lateralsklerose (vises best på PC)

Antibiotika i helsetjenesten, kurs for sykepleiere

Aseptisk teknikk

Basale smittevernrutiner  

Bekymringsmelding til barnevernet

Blødningskontroll

Brannvern

Desinfeksjon (smittevask) av smitterom

DIPS - Basis (vises best på PC)

Geriatrisk rehabilitering

Hjertestarter ZOLL

HMS i PTSS

Høyt stoffskifte

Håndhygiene

Håndtering av norovirus


Intravenøse tilganger

Smitteisoleing

KOLS E-læringskurs for helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten

KOLS for pasienter og pårørende (bruk PC eller appen Puffin på nettbrett)

Lavt stoffskifte

Legemiddelhåndtering

Legemiddelhåndtering i PTSS

Mottak og utskriving av pasienter

NEWS II – teori og praktisk bruk


PICC-line kateter, stell og håndtering

RETTS triage

RETTS øvingsoppgaver

Samarbeid om helhetlig pasientforløp

Samvalg

Teknisk desinfeksjon

Telemedisin

Telemedisin kunnskapstest

TILT for kommunehelsetjenesten (bruk PC eller appen Puffin på nettbrett)

TILT for sykehusansatte (bruk PC eller appen Puffin på nettbrett)

Transfusjon av blodprodukter SSHF

Trykksår – forebygging og tiltakspakka

Ytre miljø

 

Bioingeniørstudenter

Hematologi for bioingeniørstudenter

Introduksjon til laboratoriepraksis

Praksis i medisinsk biokjemi

Praksis i patologi


Bioingeniørstudenter - Blodbankpraksis

Bioingeniørstudenter - Blodtypeserologi

Bioingeniørstudenter – innføring i immunologi  

 

E-læring i helsepedagogikk

Veiledning

Helsefremming

Pedagogikk for helsepersonell

 

Koordinator i spesialisthelsetjenesten

e-læringskurs om koordinator i spesialisthelsetjenesten (Sunnaas sykehus)


Cytostatika  

Cytostatika - en introduksjon

Cytostatika - forebygging av ekstravasajon

Cytostatika - avfallshåndtering


Oksygen

Oksygenksentrator Everflow

Oksygen - Flytende oksygensystem

Komprimert oksygen på flasker

Oksygenkonsentrator DeVilbiss

 

Tips til kurs på nettbrett og mobil

Du kan ta kurs på nettbrett og mobil dersom du laster ned en app som støtter "flash", for eksempel Puffin.

Fant du det du lette etter?