HELSENORGE

KPH deltar i europeisk prosjekt

Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling deltar nå i et to-åring europeisk prosjekt kalt Erasmus+. Målet er å skape en europeisk standard for likemenn/erfaringskonsulenter innen psykisk helse og avhengighetsbehandling. 

Prosjektet innebærer utarbeidelse av stillingsbeskrivelse, forutsetninger, kompetanse- og oppgaveprofil for erfaringskonsulentene. 

Den europeiske standarden er ment å gi et grunnlag for senere utvikling av kvalifikasjonsmoduler i utdanning og opplæring for erfaringseksperter i psykososialt arbeid/psykisk helsevern. 

Andre deltakende land er Tyskland, Nederland, Polen og Hellas.​

Se flyer