Kveldspoliklinikk ved DPS Østre Agder

Pasienter som er aktuelle for kveldspoliklinikk er hovedsakelig ADHD-utredninger, med mulig medikamentell behandlingsoppstart ved endt utredning.

Pasienter til kveldspoliklinikken hentes nå primært fra vår venteliste, og tilbudet gis innenfor fristen som er satt i forhold til nødvendig helsehjelp ved inntak til ordinær poliklinikk. Man vil kunne sette opp dobbelttimer for utredningsperioden. Tilbudet kan også gis digitalt i deler av oppfølgingen.

DPS Østre Agder er glad for å få denne muligheten til å ta imot pasienter på kvelden og på denne måten øke vår kapasitet på tilbudet vårt. Kveldspoliklinikken er et begrenset tilbud i varighet og vi prøver å sikre at det er pasienter som vil være egnet for denne type tilbud som tas imot her.

Kveldspoliklinikken startet tirsdag 6.april og har siste kveld tirsdag 29.juni 2021.

Oppmøtested:

Bjorbekk bygg 165 i Arendal

Åpningstid Kl.16.30-19.30

Vi håper dette kan være til hjelp for våre pasienter.