HELSENORGE

NevroforskSør

Forskning på nervesystemet og sykdommer i nervesystemet

Forskn​​​ingsfokus

Forskning på nervesystemet og sykdommer i nervesystemet

​Forskningsgruppens medlemmer

 • Unn Ljøstad
 • Randi Eikeland
 • Karen Herlofson
 • Pauline Do
 • Ingvild Leiknes
 • Åslaug Lorentzen
 • Åse Mygland
 • Harald Reiso
 • Stine Schikora-Rustad
 • Anne Marit Solheim
 • Mary-Helen Søyland
 • Erik Thortveit
 • Arnstein Tveiten
 • Solgunn Ongre
 • Siv Pettersen
 • Jon Marius Ørnes
 • Halvor Øygarden

Kontakt

Leder: Unn Ljøstad, Unn.Ljostad@sshf.no​ 
Styremedlemmer: 
Randi Eikeland
Erik Thortveit
Siv Pettersen

Pågående doktorgradsprosjekt

Solgunn Ongre: ParkVest: Funksjonsevne og forekomst av motoriske og ikke-motoriske problemer hos ny diagnostiserte pasienter med Parkinsons sykdom.

Anne Marit Solheim: BorrSci: Sammenlikning av 2 og 6 ukers doksysyklinbehandling ved nevroborreliose, en randomisert, double-blindet, placebo-kontrollert, multisenter studie.

Mary-Helen Søyland TWIST: Tenecteplase in Wake-up Ischaemic Stroke Trial.

Jon Marius Ørnes: Effect of intravenous immunoglobulins on painful sensory neuropathy evaluated by aggregated N-of-one trial (oppstart høst 2022)


Amyotrofisk Lateral Sklerose

Genetics of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) in Norway.
Utgår fra Telemark. SSHF bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling
Multisenterstudie som vil kartlegge genetisk profil hos ALS-pasienter.
Lokal kontakt: Unn Ljøstad .
Les mer

NO-ALS Extension Study
Utgår fra Haukeland/UiB. SSHF bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling
Evaluere safety og gjøre Nicotinamide/pterostilbene tilskudd tilgjengelig for «compassionate use  for ALS pasients». Pasienter fra Agder som har fullført NO-ALS studien. Les mer
Lokale kontakter: Unn Ljøstad og Kristine Forselv

Cerebrovaskulært

NoCVT: Forekomst, diagnostikk, og behandling av cerebral venetrombose i Norge
Utgår fra Ahus. SSHF skal bidra med å rekruttere pasienter/datainnsamling. Multisenter-studie.
Lokal kontakt: Unn Ljøstad.

Les mer

TWIST: Tenecteplase in Wake-up Ischaemic Stroke Trial
Utgår fra Universitetssykehuset i Nord-Norge. Et multinasjonalt og tverrregionalt prosjekt

En PhD stipendiat fra SSHF

 1. Kan tenecteplase gitt innen 4,5 timer etter oppvåkning bedre funksjonsnivå ved 6 måneder? (randomisert-kontrollert studie av trombolytisk behandling med tenecteplase hos pasienter med akutt hjerneinfarkt som har inntruffet før oppvåkning)
 2. Kan funn på CT identifisere pasienter som har ekstra nytte av slik behandling?

PhD-stipendiat: Mary-Helen Søyland
Veiledere: Arnstein Tveiten med flere.
Finansiering: Norges forskningsråd, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Helse Nord.
Les mer

COVID-19

COVITA
Utgår fra Telemark. SSHF bidrar med pasientrekruttering og datainnsamling.
Prosjektet følger utvikling av SARS-CoV-2 IgG antistoff nivå over tid for å lære mer om immunitet, og kartlegging av langtidsplager.
Lokal datainnsamler: Randi Eikeland
Les mer


NevroCovid
Utgår fra OUS. SSHF​​ bidrar med pasientrekruttering/datainnsamling. Undersøker omfang, symptomer og tegn på nevrologisk manifestasjoner av covid-19.
Lokal datainnsamler: Randi Eikeland
Les mer

Flåttbårne sykdommer

BorrSci: Lyme borreliosis; a scientific approach to reduce diagnostic and therapeutic uncertainties (BorrSci)
Et tverrfaglig og tverregionalt prosjekt ledet av Sørlandet Sykehus. Prosjektet består av 5 arbeidspakker;

1. Epidemiologi, kliniske karakteristika, laboratoriefunn ved kronisk borreliose

2. Sammenlikning av 2 og 6 ukers doksysyklinbehandling ved nevroborreliose, en randomisert, double-blindet, placebo-kontrollert, multisenter studie

3. Opprettelse av en biobank for flåttbårne sykdommer

4. Biomarkører ved nevroborreliose (immunologi, genetikk, MRI)

5. Disseminering av resultater og kunnskap om nevroborreliose.

Antall planlagte PhD: 5 (3 ved SSHF)
Finansiering: Helseregionene via Norges Forskningsråd.

Lokale PhD stipendiater

Nevrolog: Anne Marit Solheim. Veiledere: Unn Ljøstad og Åse Mygland
Nevropsykolog: Silje Andreassen. Veiledere: Randi Eikeland m.fl.
Radiolog: Elisabeth Lindland. Veiledere: Åslaug Rudjord Lorentzen m. fl.
Les mer

NeoPropp: Neoehrlichiose hos pasienter med blodpropp uten kjent årsak

Enkeltstudie ved SSHF som vil undersøke forekomst av positiv PCR for Neoerlichiose i blodprøver fra pasienter innlagt på med hjerneinfarkt, DVT og lungeemboli uten annen kjent årsak.
Nevrologisk kontaktperson: Benedicte Isefjær

NOTES Tick borne encefalitt TBE

Utgår fra Telemark. SSHF bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling.

 1. Beskrivelse av akutt sykdom hos kohorten i Norge (2018 og 2019).
 2. Hva er resttilstandene? Undersøkelse med nevropsykologisk testing 24 – 36 mndr etter gjennomgått infeksjon.
 3. Følge pasienter med tanke på varig immunitet etter gjennomgått infeksjon. Det er et prosjekt i samarbeid med FHI og er også i startgropen.

Lokale datainnsamlere: Åslaug Rudjord Lorentzen og Randi Eikeland

Hodepine

Styrketrening for å redusere hodepine- en pilotstudie

Prospektiv pilotstudie ved SSHF som vil undersøke om styrketrening kan redusere hodepine hos pasienter med kronisk migrene og ev samtidig tensjonshodepine og muskulære nakkesmerter. Bruk av app i oppfølgningen.

Ansvarlig: Magne Bøe og Kristine Forselv 

Multippel Sklerose

Lemtrada-PASS: A prospective, multicenter, observational, post -authorization safety study.

En prospektiv, multisenter sikkerhetsstudie for å evaluere langtids sikkerhetsprofil av LEMTRADA® (alemtuzumab) – behandling hos pasienter med attakkvis MS.

Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling
Finansiering: Sanofi
Lokal utprøver: Åse Mygland. Andre lokale datainnsamlere: Unn Ljøstad, Kristina Forselv
Lokal studiesykepleier: Siv Pettersen
Les mer

MS registeret: Tid fra henvisning til diagnose

Registerstudie som undersøker endringer i tid fra henvisning til diagnose ved MS. SSHF bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling
Lokalt ansvarlig: Karoline Rødal
Andre lokale bidragsytere: Åslaug Rudjord Lorentzen

NOR-MS: Norsk studie, sammenlikne oral cladribin og IV rituksimab ved Multippel Sklerose

Utgår fra Oslo Universitetssykehus/UiO. Vi bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling. Multisenter prospektiv randomisert open-label studie med blindet endepunkt.
Lokal utprøver: Åslaug Rudjord Lorentzen
Andre lokale datainnsamlere: Ingvild Leiknes, Stine Schikora Rustad
Les mer

NOR-MS Vax Respons: Vaksinerespons hos personer med MS under behandling med kladribin eller rituximab

Utgår fra Oslo Universitetssykehus/UiO. SSHF bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling.
Lokalt ansvarlig: Stine Schikora Rustad: Andre lokale datainnsamlere: Åslaug Rudjord Lorentzen
Les mer

Overlord-MS: Norsk studie, sammenlikne rituksimab og okrelizumab ved Multippel Sklerose
Utgår fra Haukeland/UiB. SSHF bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling.
Multisenter prospektiv randomisert open-label studie med blindet endepunkt
Lokal utprøver: Åslaug Rudjord Lorentzen
Les mer

Nevromuskulært

Effect of intravenous immunoglobulins on painful sensory neuropathy evaluated by aggregated N-of-one trial

PhD prosjekt planlagt oppstart ila 2022: Evaluere effekt av IVIG på smerter ved sensorisk nevropati ved å bruke N-of-one studie design med individuell randomisert, dobbel blind og multippel crossover sammenlikning av IVIG og placebo

PhD stipendiat: Jon Marius Ørnes
Veiledere: Unn Ljøstad og Åse Mygland.
Finansiering: Internfinansiert SSHF

Parkinsons sykdom

ParkVest: Parkinsonstudien på Vestlandet og i Aust-Agder

Utgår fra Stavanger og Haukeland. SSHF bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling
En PhD stipendiat fra SSHF kartlegger funksjonsevne og forekomst av motoriske og ikke-motoriske problemer hos en gruppe ny diagnostiserte pasienter med Parkinsons sykdom.
PhD-stipendiat: Solgunn Ongre. Veileder: Karen Herlofson
Les mer

NoPark studien: effekt av Nikotinamide Riboside, et vitamin B3 analog, hos pasienter med Parkinson sykdom

Utgår fra Haukeland. SSHF bidrar med å rekruttere pasienter/datainnsamling
Lokal utprøver: Karen Herlofson
Les mer

Annet

Tuberøs Sklerose: Nettundersøkelse til pasienter med tuberøs sklerose i Norge i des-20 (behandling, 58 pas) og des-21 (oppfølging, 48 pas). Ragnar Solhoff (SSHF) sammen med genetiker Ketil Heimdal, OUS. Støttet fra NK-SE ved Ninan Benan (SSE) og NFTSC (pas forening).

Fant du det du lette etter?