Ny hurtigtest for C.difficile nå tilgjengelig for inneliggende pasienter

Det er nå etablert PCR-basert hurtigtest (GeneXpert) for toksinproduserende Clostridioides difficile ved både SSK, SSA og SSF. 

​Prøver fra inneliggende som trenger PCR for avklaring kan nå i de fleste tilfeller besvares samme dag.  Dette vil føre til redusert svartid, spesielt for lokasjonene SSA og SSF. Analysen er ikke rekvirerbar i DIPS, men legges til av mikrobiologen når indisert.​

​For eventuelle spørsmål, kontakt overlege Kristine Karlsrud Berg, Avd for medisinsk mikrobiologi SSK (38 07 34 90)​