Beredskap

Gul beredskap i forbindelse med koronaviruset
På denne siden finner du informasjon om koronaviruset; enten du er pasient eller pårørende, ansatt eller student, leder eller samarbeidende helsepersonell. Denne siden oppdateres fortløpende med ny informasjon.

​Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Sjekk nettsiden til fhi.no. Finner du ikke svar på det du lurer på der kan du ringe helsedirektoratets informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30. Hvis du tror du kan være smittet: Ring fastlegen din eller 116 117 for oppfølging.

Informasjon til pasienter og besøkende - oppdatert 23. mars

Har du timeavtale på sykehuset?
Ta kontakt med avdelingen der du har time før du kommer på sykehuset, hvis du nylig har vært på reise utenfor Norge, har forkjølelsessymptomer eller har hatt nær kontakt med en person med påvist koronasmitte. Dette gjelder alle pasienter ved Sørlandet sykehus.
Til deg som har timeavtale ved Sørlandet sykehus


Utsetter planlagt pasientbehandling
På grunn av det pågående koronavirus-utbruddet er det behov for omdisponering av helsepersonell og utsettelse av planlagt pasientbehandling. Dersom timen din endres vil du bli kontaktet av sykehuset per telefon. Hører du ikke fra oss går timen din som planlagt, med mindre du har tegn til smitte eller er i karantene. Da må du ringe avdelingen og få ny time. Du kan også endre timeavtale ved å gå inn på minjournal.no.

Øyeblikkelig hjelp
Sykehuset har alltid kapasitet til øyeblikkelig hjelp. Alle som trenger sykehustjenester skal få det. De som har symptomer, men trenger behandling ved sykehuset vil tas imot, men vi må få beskjed om symptomene før du ankommer sykehuset. Dette for at vi skal kunne legge til rette for en trygg behandling.

Stanser mammografiscreening
Sykehuset stanser tilbudet om mammografiscreening til kvinner i alderen 50-69 år, som inngår i det nasjonale screeningprogrammet.Stanser mammografiscreening på ubestemt tid
Innfører adgangskontroll
Nå du kommer til sykehuset blir du møtt av vekter eller annet helsepersonell ved inngangen. De vil stille deg noen spørsmål om helsetilstanden din. Dette gjør vi for å gjøre riktige tiltak for din behandling ved sykehuset.
Derfor møter du vekter ved inngangen til sykehuset
Besøksbegrensning
Sørlandet sykehus har innført besøksbegrensning ved alle sykehusets avdelinger. Dersom besøket er nødvendig må du ringe avdelingen du ønsker å besøke for å avtale dette på forhånd.
Innfører besøksbegrensning ved sykehuset
Ikke send blomster
På grunn av smittevern er det ikke lenger å mulig å ta med, eller sende blomster til våre pasienter på sykehuset.

Midlertidig rettighetsendring i pasientreiser
Som følge av koronaviruset, oppfordres pasienter som kan kjøre selv eller bli kjørt, til å gjøre dette, og søke om dekning av bil med tilleggsutgifter etterpå.
Pasientreiser

Informasjon til personer med rusmiddelbruk og LAR-pasienter
Personer som bruker illegale stoffer eller som er i et liv med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), er mer utsatt for at koronaviruset enn andre. Les våre råd.Info til personer med rusmiddelbruk

Kan jeg ta med eget nettbrett til sykehuset?
Innlagte pasienter kan ha med seg egen mobil, nettbrett eller PC, men vis smittevernhensyn.
Pasienter kan ha med eget nettbrett

Ta telefonen når vi ringer
Sykehuset trenger ofte å komme i kontakt med pasienter per telefon, for å gi viktige beskjeder, booke om timer, osv. Vi ringer fra ulike nummer og legger igjen beskjed dersom vi ikke får svar (hvis det er mulighet for det).

Hva skal jeg gjøre for å forhindre smitte?
Det viktigste vi kan gjøre for å hindre at mange blir syke er å forsinke spredningen mest mulig. Da vil færre få behov for hjelp samtidig og helsetjenesten vil kunne gi behandling til alle som trenger det.

Les mer på helsenorge.no

Informasjon til barn og unge

Vi har samlet informasjon om koronaviruset til barn og foreldre på denne siden. Siden blir oppdatert fortløpende.

Informasjon til barn og unge

Informasjon til gravide og fødende

Skal du snart føde? Du finner oppdatert informasjon fra Kvinneklinikken på denne siden:
Informasjon til fødendeDu finner også råd til gravide, barn og unge på:
Folkehelseinstituttet

Informasjon til ansatte, ledere og studenter ved Sørlandet sykehus - oppdatert 25. mars


Retningslinje for disponering av ansatte

Retningslinje for disponering av ansatte

Innfører reiseforbud for ansatte
Alle ansatte med pasientkontakt har fra og med 13. mars forbud mot utenlandsreiser. Ansatte må i tillegg benytte seg av id-kort ved ankomst.

Reiseforbud for ansatteLes vedtak om reiseforbud på Helsedirektoratet

Kan jeg møte på jobb?
Vi har laget en sjekkliste til deg som er i tvil om du kan møte på jobb i forbindelse med koronaviruset. Sjekklisten blir oppdatert og det gjøres daglig vurdering på hvem som kan møte på jobb.

Se sjekkliste

Har teststasjoner for ansatte
Sørlandet sykehus har satt opp egne stasjoner for prøvetaking av ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, tungpust). Se lenke under for kontaktinformasjon og åpningstider for telefon.
Teststasjon for ansatte

Tilbud om psykososial støtte til medarbeidere
Sykehuset tilbyr ulike former for støtte til medarbeidere som er smittet, sitter i karantene eller som på annen måte har behov for psykososial støtte i forbindelse med koronautbruddet. Psykososial støtte til medarbeidere

Har du ledig kapasitet?

Kan du omdisponeres eller har du ledig kapasitet? Registrér deg for andre oppgaver i sykehuset.
Registrering til andre oppgaver
Jobber du hjemmefra?
Du finner påloggingsinformasjon og relevante lenker her.

Jobbe hjemmefra

Avlyser kurs for leger i spesialisering
De regionale helseforetakene utsetter alle utdanningskurs som er planlagt gjennomført fram til 15. mai, med mindre de kan gjennomføres uten fysisk oppmøte.
Avlyser kurs

Informasjon til media

Vi oppdaterer daglig om korona-situasjonen i Sørlandet sykehus.
Oppdatert 27. mars klokken 18.00.

Antall innlagte pasienter med koronasmitte: 11
Antall ansatte med koronasmitte: 22
Antall ansatte i karantene (av omlag 6500 ansatte): 219Mediakontakt:
Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen: 905 06 133

Om personvern
Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.
Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.

Informasjon til blodgivere

Kjære blodgiver! Blodbanken trenger deg nå. Vi ber friske givere møte til avtalt tid. Sammen skal vi sørge for blodberedskapen. Er du i tvil om du kan gi blod med tanke på smitte? Kontakt din blodbank! Eller se kriteriene her

Aktuelt

 • 27.03.2020
  Ofte stilte spørsmål fra våre pasienter

  Mange lurer på om sykehuset er stengt og om de kan møte til avtalt time. Her får du svar på de spørsmålene pasientene våre spør mest om.

 • 27.03.2020
  Planlegger for smittetopp i mai

  Sørlandet sykehus planlegger for å kunne håndtere et stort antall koronasyke pasienter samtidig. – Vi planlegger godt for pandemien. Vår mulighet til å kunne håndtere smittetoppen styrkes av at Agders befolkning tar alvoret innover seg, sie...

 • 26.03.2020
  Informasjon til barn og unge

  Vi har samlet informasjon om koronaviruset til barn og foreldre på denne siden. Siden blir oppdatert fortløpende.

 • 25.03.2020
  Psykososial støtte til medarbeidere

  Det er opprettet ulike former for støtte til medarbeidere som er smittet, sitter i karantene eller som på annen måte har behov for psykososial støtte i forbindelse med koronautbruddet.

 • 24.03.2020
  Røde Kors Hjelpekorps bemanner beredskapsambulansene

  Vest Agder Røde Kors Hjelpekorps skal bistå ambulansetjenesten i Agder.

 • 24.03.2020
  SSA: Nå leverer kiosken varer til pasientene

  Nå som besøkende ikke lengre kan ta med seg kioskvarer til pasientene, kan pasientene selv bestille i kiosken via Vipps.

 • 23.03.2020
  Har du ledig kapasitet?

  Kan du omdisponeres eller har du ledig kapasitet? Registrér deg for andre oppgaver i sykehuset.

 • 19.03.2020
  Informasjon til personer med rusmiddelbruk og LAR-pasienter

  Personer som bruker illegale stoffer eller som er i et liv med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), er mer utsatt for at koronaviruset enn andre.

 • 18.03.2020
  Tid for å prioritere de som trenger det mest

  Korona-pandemien gjør det nødvendig å yte helsehjelp til de som trenger det mest. Da må pasienter som kan vente på helsehjelp, bli nødt til å vente litt lenger.

 • 17.03.2020
  Til deg som har hjemmekontor

  Er du blant dem som har hjemmekontor i forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus? Her finner du påloggingsinformasjon.

 • 17.03.2020
  Informasjon til næringsliv og andre samarbeidspartnere

  Sørlandet sykehus er i behov av smittevernutstyr. Har din bedrift noe å avse? Kontakt oss her.

 • 16.03.2020
  Vi trenger folk!

  Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring og ønsker å bistå i kampen mot koronaviruset? Da ønsker vi at du registrerer deg hos oss.

 • 16.03.2020
  Pasienter kan ha med eget nettbrett på sykehuset

  Med besøksbegrensning på sykehuset, kan dagene bli lange for inneliggende pasienter. Flere har spurt om de kan få inn PC eller nettbrett slik at de kan kommunisere med familie og venner. Det kan de. Men vis smittevernhensyn.

 • 14.03.2020
  Mammografiscreening stanses

  På grunn av det pågående utbruddet av koronaviruset må Sørlandet sykehus stoppe tilbudet om mammografiscreening til alle kvinner i Agder som inngår i det nasjonale screeningprogrammet.

 • 14.03.2020
  Fravær som følge av stengt skole/SFO og barnehage

  Barnehagebarn og skoleelever til og med 4. klasse som har foreldre med samfunnskritiske oppgaver og ikke kan være hjemme skal få et omsorgstilbud i sin barnehage og skole.

 • 14.03.2020
  Informasjon til fødende

  Kvinneklinikken har innført en rekke tiltak knyttet til korona-situasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn. Denne siden vil oppdateres fortløpende.

 • 14.03.2020
  Kjære blodgiver!

  Hjelp oss å opprettholde blodberedskapen. Sykehusets besøksbegrensing gjelder ikke friske blodgivere.

 • 13.03.2020
  Oppgraderer til gul beredskap

  Sørlandet sykehus oppgraderer til gul beredskap i forbindelse med det pågående utbruddet av koronaviruset.

 • 13.03.2020
  Derfor blir du møtt av vekter på sykehuset

  Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter, innfører Sørlandet sykehus adgangskontroll inn til sykehusene. Dette skjer for å begrense koronasmitten.

 • 12.03.2020
  Viktig melding til alle ansatte

  Alle ansatte med pasientkontakt har fra og med 13. mars forbud mot utenlandsreiser.

 • Ansatte på jobb
  11.03.2020
  Kan jeg møte på jobb?

  Vi har laget en sjekkliste til deg som er i tvil om du kan møte på jobb i forbindelse med koronaviruset. Sjekklisten blir oppdatert og det gjøres daglig vurdering på hvem som kan møte på jobb.

 • 10.03.2020
  Viktig informasjon til ansatte som skal testes for koronavirus

  Det er iverksatt testing av ansatte ved Sørlandet sykehus som har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, tungpust).

 • 06.03.2020
  Innfører adgangskontroll og besøksbegrensning

  For å skjerme våre pasienter mot smitte av koronavirus, innfører vi adgangskontroll og besøksbegrensning ved Sørlandet sykehus.

 • 03.03.2020
  Har du time til undersøkelse eller behandling ved Sørlandet sykehus?

  Til deg som har timeavtale ved Sørlandet sykehus. Hjelp oss å begrense koronasmitte. Ring oss dersom du lurer på om du kan komme til sykehuset.

Fant du det du lette etter?