Beredskap

Grønn beredskap i forbindelse med koronaviruset
På denne siden finner du informasjon om koronaviruset; enten du er pasient eller pårørende, ansatt eller student, leder eller samarbeidende helsepersonell. Denne siden oppdateres fortløpende med ny informasjon.

​Har du spørsmål om koronaviruset? Sjekk nettsiden til fhi.no. Finner du ikke svar på det du lurer på der kan du ringe helsedirektoratets informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30. Hvis du tror du kan være smittet: Ring fastlegen din eller 116 117 for oppfølging.

Informasjon til pasienter og besøkende - oppdatert 4. august

Har du timeavtale på sykehuset?
Ta kontakt med avdelingen der du har time før du kommer på sykehuset, hvis du nylig har vært på reise utenfor Norge, har forkjølelsessymptomer eller har hatt nær kontakt med en person med påvist koronasmitte. Dette gjelder alle pasienter ved Sørlandet sykehus.
Til deg som har timeavtale ved Sørlandet sykehus
Har du vært utenfor Norges grenser i sommer?
Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til innlagte pasienter på sykehuset eller være ledsager for pasienter som trenger assistanse. Dette gjelder også etter reiser til grønne land og områder, og selv etter korte turer som ved for eksempel grensehandel.
Oppdaterte besøksrutiner

Besøk på sykehuset
Dersom du ønsker å besøke sykehuset må du kontakte avdelingen du ønsker å besøke for å avtale dette på forhånd.Besøk på sykehuset
Vi trapper opp planlagt behandling
Sykehuset øker nå pasientbehandlingen så langt det er mulig. Det betyr at vi i første omgang trapper opp polikliniske undersøkelser og planlagte behandlinger.Trapper opp pasientbehandling


Øyeblikkelig hjelp

Sykehuset har alltid kapasitet til øyeblikkelig hjelp. Alle som trenger sykehustjenester skal få det. De som har symptomer på koronasmitte, men trenger behandling ved sykehuset vil tas imot, men vi må få beskjed om symptomene før du ankommer sykehuset. Dette for at vi skal kunne legge til rette for en trygg behandling.

Teststasjon for pasienter
Det er iverksatt testing av enkelte pasientgrupper som skal til behandling på sykehuset.

Test av pasienter


Åpner opp for mammografiscreening

Sykehuset åpner tilbudet om mammografiscreening til kvinner i Kristiansand i alderen 50-69 år, som inngår i det nasjonale screeningprogrammet.Åpner opp mammografi-screening igjen
Adgangskontroll
Nå du kommer til sykehuset blir du møtt av vekter eller annet helsepersonell ved inngangen. De vil stille deg noen spørsmål om helsetilstanden din. Dette gjør vi for å gjøre riktige tiltak for din behandling ved sykehuset.
Derfor møter du vekter ved inngangen til sykehuset


Ofte stilte spørsmål fra våre pasienter
Mange lurer på om sykehuset er stengt og om de kan møte til avtalt time. Her får du svar på de spørsmålene pasientene våre spør mest om.

Ofte stilte spørsmål og svar


Midlertidig rettighetsendring i pasientreiser
Som følge av koronaviruset, oppfordres pasienter som kan kjøre selv eller bli kjørt, til å gjøre dette, og søke om dekning av bil med tilleggsutgifter etterpå.
Pasientreiser

Informasjon til deg som voksen
Vi har samlet informasjon til deg som får tanker som gjør deg redd som følge av situasjonen med koronaviruset.
Informasjon til deg som voksen
Informasjon til personer med rusmiddelbruk og LAR-pasienter
Personer som bruker illegale stoffer eller som er i et liv med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), er mer utsatt for at koronaviruset enn andre. Les våre råd.Info til personer med rusmiddelbruk


Undersøkelse og behandling ved koronavirus

Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange koronavirus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom. Her kan du lese om hvordan vi undersøker og generelt behandler luftveisinfeksjonen.

Koronavirus - Covid 19


Ta telefonen når vi ringer
Sykehuset trenger ofte å komme i kontakt med pasienter per telefon, for å gi viktige beskjeder, booke om timer, osv. Vi ringer fra ulike nummer og legger igjen beskjed dersom vi ikke får svar (hvis det er mulighet for det).

Hva skal jeg gjøre for å forhindre smitte?
Det viktigste vi kan gjøre for å hindre at mange blir syke er å forsinke spredningen mest mulig. Da vil færre få behov for hjelp samtidig og helsetjenesten vil kunne gi behandling til alle som trenger det.

Les mer på helsenorge.no

Informasjon til barn og unge

Vi har samlet informasjon om koronaviruset til barn og foreldre på denne siden.

Informasjon til barn og unge

Informasjon til gravide og fødende - oppdatert 29. mai

Skal du snart føde? Du finner oppdatert informasjon fra Kvinneklinikken her:Åpner for far/partner kan være med på barsel- og nyfødtavdelingen i KristiansandÅpner for far/partner kan være med på barsel i Arendal og FlekkefjordInformasjon til fødende
Du finner også råd til gravide, barn og unge på:
Folkehelseinstituttet

Informasjon til deg som voksen

Vi har samlet informasjon til deg som får tanker som gjør deg redd som følge av situasjonen med koronaviruset.

Informasjon til deg som voksen

Information in other languages

Norwegian authorities have prepared information in a number of languages. You can find this on the following pages:

Helsenorge/Health Norway:
Informasjon om korona på andre språk
Information about coronaviurs in other languages

Folkehelseinstituttet/The Norwegian Institute of Public Health:
Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på ulike språk
Brochures and videos about coronavirus, home quarantine and home isolation

Video with information in different languages

Informasjon til ansatte, ledere og studenter ved Sørlandet sykehus - oppdatert 7. august


Retningslinje for disponering av ansatte

Retningslinje for disponering av ansatte
Fraråder ansatte å reise utenlands – uansett land
Fra mandag 10. august klokken 08.00 må alle ansatte som har vært utenfor Norges grenser teste seg for covid-19, og gå med munnbind i ti dager selv om testene er negative. Fraråder ansatte å reise utenlands


Kan jeg møte på jobb?
Vi har laget en sjekkliste til deg som er i tvil om du kan møte på jobb i forbindelse med koronaviruset. Sjekklisten blir oppdatert og det gjøres daglig vurdering på hvem som kan møte på jobb.

Se sjekkliste

Teststasjoner for ansatte
Sørlandet sykehus har satt opp egne stasjoner for prøvetaking av ansatte som har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, tungpust). Se lenke under for kontaktinformasjon og åpningstider.
Teststasjon for ansatte


Ansatte skal registrere status
Det er besluttet at ansatte i hjemmekarantene eller hjemmeisolering og ansatte som har fravær på grunn av luftveissymptomer skal registrere status elektronisk hver dag.
Registrer status

Tilbud om psykososial støtte til medarbeidere
Sykehuset tilbyr ulike former for støtte til medarbeidere som er smittet, sitter i karantene eller som på annen måte har behov for psykososial støtte i forbindelse med koronautbruddet. Psykososial støtte til medarbeidere

Har du ledig kapasitet?

Kan du omdisponeres eller har du ledig kapasitet? Registrér deg for andre oppgaver i sykehuset.
Registrering til andre oppgaver
Jobber du hjemmefra?
Du finner påloggingsinformasjon og relevante lenker her.

Jobbe hjemmefra

Informasjon til media

Vi oppdaterer daglig om korona-situasjonen i Sørlandet sykehus.
Oppdaterte tall på innlagte med koronasmitte og mistenkt koronasmitte og tall knyttet til prøvetaking finner du her:
Status Covid-19

Mediakontakt:
Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen: 905 06 133

Om personvern
Helsedirektoratet oppfordrer alle sykehus aktivt å informere om at de har en pasient innlagt som følge av covid-19. De presiserer imidlertid at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkommende ikke kan identifiseres.
Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.

Informasjon til blodgivere

Kjære blodgiver! Blodbanken trenger deg nå. Vi ber friske givere møte til avtalt tid. Sammen skal vi sørge for blodberedskapen. Er du i tvil om du kan gi blod med tanke på smitte? Kontakt din blodbank! Eller se kriteriene her

Aktuelt

 • 07.08.2020
  Fraråder ansatte å reise utenlands – uansett land

  Fra mandag 10. august klokken 08.00 må alle ansatte som har vært utenfor Norges grenser teste seg for covid-19, og gå med munnbind i ti dager selv om testene er negative.

 • 04.08.2020
  Har du vært i utlandet kan du ikke besøke pasienter på sykehuset

  Sørlandet sykehus innfører nå restriksjoner for besøkende som har vært utenfor Norges grenser. Restriksjonene gjelder ved alle klinikkene, og også for såkalte grønne land og områder.

 • 14.07.2020
  Vikar ved SSHF har fått påvist koronasmitte

  Sørlandet sykehus HF informerer om at en vikar ved Sørlandet sykehus Flekkefjord har testet positivt for korona.

 • 08.07.2020
  Sjekk koronasvaret ditt på Helsenorge.no

  Nå kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no, så snart prøven er analysert og besvart fra laboratoriet. Du kan også se svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig.

 • 10.06.2020
  Mammografiscreening-tilbud åpner opp igjen

  Sørlandet sykehus starter opp tilbudet om mammografiscreening til kvinner i Kristiansand som inngår i det nasjonale screeningprogrammet.

 • 29.05.2020
  Åpner for at far/partner kan være med på barsel i Kristiansand

  Gode nyheter for alle som skal føde i Kristiansand. Far/partner kan igjen delta på hele barseloppholdet og på nyfødtavdelingen fra og med 2. juni.

 • 29.05.2020
  Vil du gi rekonvalesensplasma?

  Blodbanken søker blodgivere som har hatt koronainfeksjon. Antistoff hos slike givere kan hjelpe andre koronasyke. Givning skjer i Arendal og Kristiansand.

 • 28.05.2020
  Besøk på sykehuset

  Et lavt antall koronasmittede gjør det mulig å åpne opp for besøkende i avdelingene våre.

 • Baby på barsel
  20.05.2020
  Åpner for at far/partner kan være med på barsel igjen

  Gode nyheter til alle som skal føde i Arendal og Flekkefjord: Far/partner kan igjen delta på hele barseloppholdet. Besøksforbud opprettholdes på poliklinikkene tilknyttet fødetilbudet, og partner kan derfor ikke være med på ultralydundersøkelser.

 • 24.04.2020
  Vi trapper opp planlagt behandling

  Sykehuset øker nå pasientbehandlingen så langt det er mulig. Det betyr at vi i første omgang trapper opp polikliniske undersøkelser og planlagte behandlinger i mai måned.

 • 24.04.2020
  Møt opp i god tid for å rekke timen din

  Vi har fortsatt adgangskontroll på sykehuset.

 • 17.04.2020
  Sørlandet sykehus tilbake i mer normal drift

  - Vi har de siste ukene sett at antallet innlagte pasienter på sykehus med påvist koronasmitte har vært fallende nasjonalt. Den samme trenden har vi også hatt ved Sørlandet sykehus HF. Vi vurderer derfor situasjonen slik at vi går nå tilbak...

 • 17.04.2020
  Kan jeg sende barnet mitt i barnehage eller skole?

  Barneavdelingen ved sykehuset får henvendelser fra foreldre som lurer på om de kan sende barnet sitt tilbake i barnehage eller skole ved oppstart 20 og 27. april.

 • 14.04.2020
  Ansatte skal registrere status

  Det er besluttet at ansatte i hjemmekarantene eller hjemmeisolering og ansatte som har fravær på grunn av luftveissymptomer skal registrere status elektronisk hver dag.

 • 06.04.2020
  KPH: Informasjon til våre pasienter

  Pasienter som har behov for hjelp på grunn av psykiske lidelser og/eller rusavhengighet får fortsatt behandlingstilbud ved Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling.

 • 06.04.2020
  Informasjon til deg som voksen

  Vi har samlet informasjon til deg som får tanker som gjør deg redd som følge av situasjonen med koronaviruset.

 • 03.04.2020
  Teststasjon for pasienter

  Sykehuset kaller inn til testing av enktelte pasientgrupper som skal til behandling på sykehuset.

 • 03.04.2020
  En betydelig reduksjon i behandlingstilbudet

  Sørlandet sykehus har hatt en nedgang i samlet aktivitet fra 12. mars og frem til 1. april på rundt 40 prosent. - Vi har valgt å redusere tilbudet for å forberede behandling av mange pasienter med Covid-19, sier administrerende direktør Nina Mevold.

 • 02.04.2020
  Starter utprøving av malariamedisin

  Sørlandet sykehus starter utprøving av malariamedisinen hydroksyklorokin i behandling av pasienter med covid-19.

 • 30.03.2020
  Unngå bruk av kontantbetaling

  Av hygienehensyn ønsker ikke Sørlandet sykehus å ta imot og håndtere kontanter under koronapandemien.

 • 27.03.2020
  Ofte stilte spørsmål fra våre pasienter

  Mange lurer på om sykehuset er stengt og om de kan møte til avtalt time. Her får du svar på de spørsmålene pasientene våre spør mest om.

 • 27.03.2020
  Planlegger for smittetopp i mai

  Sørlandet sykehus planlegger for å kunne håndtere et stort antall koronasyke pasienter samtidig. – Vi planlegger godt for pandemien. Vår mulighet til å kunne håndtere smittetoppen styrkes av at Agders befolkning tar alvoret innover seg, sie...

 • 26.03.2020
  Informasjon til barn og unge

  Vi har samlet informasjon om koronaviruset til barn og foreldre på denne siden. Siden blir oppdatert fortløpende.

 • 25.03.2020
  Psykososial støtte til medarbeidere

  Det er opprettet ulike former for støtte til medarbeidere som er smittet, sitter i karantene eller som på annen måte har behov for psykososial støtte i forbindelse med koronautbruddet.

 • 24.03.2020
  Røde Kors Hjelpekorps bemanner beredskapsambulansene

  Vest Agder Røde Kors Hjelpekorps skal bistå ambulansetjenesten i Agder.

 • 24.03.2020
  SSA: Nå leverer kiosken varer til pasientene

  Nå som besøkende ikke lengre kan ta med seg kioskvarer til pasientene, kan pasientene selv bestille i kiosken via Vipps.

 • 23.03.2020
  Har du ledig kapasitet?

  Kan du omdisponeres eller har du ledig kapasitet? Registrér deg for andre oppgaver i sykehuset.

 • 19.03.2020
  Informasjon til personer med rusmiddelbruk og LAR-pasienter

  Personer som bruker illegale stoffer eller som er i et liv med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), er mer utsatt for at koronaviruset enn andre.

 • 18.03.2020
  Tid for å prioritere de som trenger det mest

  Korona-pandemien gjør det nødvendig å yte helsehjelp til de som trenger det mest. Da må pasienter som kan vente på helsehjelp, bli nødt til å vente litt lenger.

 • 17.03.2020
  Til deg som har hjemmekontor

  Er du blant dem som har hjemmekontor i forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus? Her finner du påloggingsinformasjon.

 • 17.03.2020
  Informasjon til næringsliv og andre samarbeidspartnere

  Sørlandet sykehus er i behov av smittevernutstyr. Har din bedrift noe å avse? Kontakt oss her.

 • 16.03.2020
  Vi trenger folk!

  Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring og ønsker å bistå i kampen mot koronaviruset? Da ønsker vi at du registrerer deg hos oss.

 • 16.03.2020
  Pasienter kan ha med eget nettbrett på sykehuset

  Med besøksbegrensning på sykehuset, kan dagene bli lange for inneliggende pasienter. Flere har spurt om de kan få inn PC eller nettbrett slik at de kan kommunisere med familie og venner. Det kan de. Men vis smittevernhensyn.

 • 14.03.2020
  Fravær som følge av stengt skole/SFO og barnehage

  Barnehagebarn og skoleelever til og med 4. klasse som har foreldre med samfunnskritiske oppgaver og ikke kan være hjemme skal få et omsorgstilbud i sin barnehage og skole.

 • 14.03.2020
  Informasjon til fødende

  Kvinneklinikken har innført en rekke tiltak knyttet til korona-situasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn.

 • 14.03.2020
  Kjære blodgiver!

  Hjelp oss å opprettholde blodberedskapen. Sykehusets besøksbegrensing gjelder ikke friske blodgivere.

 • 13.03.2020
  Oppgraderer til gul beredskap

  Sørlandet sykehus oppgraderer til gul beredskap i forbindelse med det pågående utbruddet av koronaviruset.

 • 13.03.2020
  Derfor blir du møtt av vekter på sykehuset

  Etter krav fra nasjonale helsemyndigheter, innfører Sørlandet sykehus adgangskontroll inn til sykehusene. Dette skjer for å begrense koronasmitten.

 • Ansatte på jobb
  11.03.2020
  Kan jeg møte på jobb?

  Vi har laget en sjekkliste til deg som er i tvil om du kan møte på jobb i forbindelse med koronaviruset. Sjekklisten blir oppdatert og det gjøres daglig vurdering på hvem som kan møte på jobb.

 • 10.03.2020
  Viktig informasjon til ansatte som skal testes for koronavirus

  Det er iverksatt testing av ansatte ved Sørlandet sykehus som har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, tungpust).

 • 03.03.2020
  Har du time til undersøkelse eller behandling ved Sørlandet sykehus?

  Til deg som har timeavtale ved Sørlandet sykehus. Hjelp oss å begrense koronasmitte. Ring oss dersom du lurer på om du kan komme til sykehuset.

Fant du det du lette etter?