HELSENORGE
Statens helsetilsyns avgjørelse i tilsynssak mot Sørlandet sykehus:

- Bekrefter funn i tidligere rapport

Statens helsetilsyn har kommet til at Sørlandet sykehus har brutt sin plikt til forsvarlighet etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9.

- Jeg vurderer de konklusjonene som Statens helsetilsyn kommer med i sin avgjørelse som en bekreftelse på at det forbedringsarbeidet vi allerede har satt i gang er både riktige og nødvendige. Konklusjonene samsvarer med anbefalingene vi fikk i høst fra Konsernrevisjonen.

Det sier administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF (SSHF), Nina Mevold, i en kommentar til at Statens helsetilsyn har kommet med sin avgjørelse i tilsynssak ved Sørlandet sykehus HF.

Statens helsetilsyn har kommet til at Sørlandet sykehus HF har brutt sin plikt til forsvarlighet etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9. Det betyr at foretaket har drevet med for stor risiko i perioden 2016-2018.

- Dette er en konklusjon på tidligere tilsynssaker og tidligere ansatte leger, som også har vært omtalt i mediene. Det er alvorlig når Statens helsetilsyn konkluderer med brudd på forsvarlighetsplikten. Foretaket har gjennomført betydelige kvalitetsforbedrende tiltak. Vi forbedrer systemer som skal hindre at tilsvarende hendelser skjer igjen. Dette er tiltak vi har jobbet med siden jeg ble ansatt for vel 2 år siden, sier Nina Mevold.

Statens helsetilsyn vurderer i likhet med Konsernrevisjonen at flere av foretakets etablerte tiltak legger til rette for god kvalitet, men at ytterligere tiltak bør iverksettes.

- Vi er godt i gang med å implementere tiltak og videreutvikle våre systemet slik vår omfattende oppfølgingsplan etter konsernrevisjonens gjennomgang viser. Styret i SSHF vedtok denne oppfølgingsplanen i høst, og den er også styrebehandlet i Helse Sør-Øst, sier Mevold.