HELSENORGE

- Positiv effekt av yoga for traumepasienter

-  Yoga kan gjøre det lettere for traumepasienter å være til stede i kroppen sin og regulere følelser. Det sier psykolog Kristin Helena Vestrheim ved DPS Solvang, som underviser i yoga som supplement til poliklinisk behandling.

Kristin Helena Vestrheim
- Traumepasienter stenger ofte ute det som gir kroppslige fornemmelser. I yoga trener de på å føle hvor langt inn i øvelsen de ønsker å gå. Da utvikles evnen til være til stede i kroppen, og kjenne etter hva den trenger. I tillegg kan yoga føre til at man blir avslappet, sier Kristin Helena Vestrheim.

Hun er psykolog ved DPS Solvang, og yogalærer på fritiden. Siden i høst har hun fått mulighet til å kombinere kunnskapen sin til beste for traumepasienter. En gang i uken tilbyr hun traumesensitiv yoga til 5-8 pasienter ved DPS Solvang.

Fremgang for pasientene

- Yogasekvensen jeg bruker er utviklet for traumepasienter, og forskning viser at den er effektiv som supplement i behandlingen av traumepasienter, med effekt utover det at man føler seg bra. Det fører blant annet til mer aktivitet i hjerneområdet som har med følelser og identitet å gjøre. Pasientene i yogatimene melder tilbake at de er mer konsentrert, mer mentalt til stede for barna sine og at de har det bedre i seg selv. Behandlerne deres forteller også at pasientene viser fremgang, forteller Vestrheim.

Traumepasienter kan ha vært utsatt for et enkeltstående traume, eller mer komplekse traumer over tid, som overgrep og fysisk og psykisk vold i barndommen. Det er også pasienter som har flyktet fra forferdelige forhold i sine hjemland.

Pasientene i yogatimene melder tilbake at de er mer konsentrert, mer mentalt til stede for barna sine og at de har det bedre i seg selv

Kristin Helena Vestrheim, psykolog og yoga-instruktør


- Når man er traumatisert, kan selvregulering være vanskelig. Det blir skremmende å ha fokus innover i kroppen, slik yogaøvelser og pusteøvelser fordrer. Traumene sitter gjerne i kroppen, og gjennom øvelsene øver vi på å nærme oss det som kan være skremmende. Yoga kan bidra til å regulere nervesystemet og dermed følelsene, og kan gjøre det lettere å være i de vanskelige følelsene, sier Vestrheim.

Digitalt fellesskap

Hun startet opp yogatimene for en gjeng faste pasienter i høst, men måtte etter hvert gå over til et digitalt tilbud da smittevernreglene førte til at man ikke lenger kunne møtes fysisk i så store grupper.

Kristin gjør yogaøvelser digitalt

Pasientene følger yogaøvelsene via egen skjerm hjemme.

- Ikke ideelt, men bedre enn ingenting, sier Vestrheim. 

Hun veileder pasientene gjennom tre kvarter med bevegelser, som å strekke på nakken og rulle på skuldre, til stående øvelser og øvelser for kjernemuskulaturen. I tillegg kombinerer hun bevegelser og pust.

Også det digitale gruppetilbudet gir en sosial dimensjon, med litt småprat i forkant. Pasientene velger om de vil ha på kamera. Vestrheim er tilgjengelig på telefon i etterkant, dersom yogaen aktiverer reaksjoner som pasientene ikke bør sitte alene med. 

- Dette tilbudet skal være trygt, sier Vestrheim.

Traumesensitiv yoga er foreløpig kun for pasienter ved DPS Solvang, og det er flere på venteliste.