HELSENORGE
Ny studie

- Vil endre måten vi behandler hjertestans

De siste 20 årene har pasienter med hjertestans blitt kjølt ned som standardbehandling. Funn i ny studie endrer trolig behandlingsmetode av hjertestans, sier overlege ved Sørlandet sykehus.


Overlege og spesialist i anestesiologi Roy Bjørkholt Olsen ved Sørlandet sykehus Arendal er medforfatter på studien, som trolig vil endre måten man behandler pasienter med hjertestans på.

- Funnene er viktige og vil nå diskuteres i fagråd over hele verden og vil trolig endre på hvordan pasienter behandles etter hjertestans. Nedkjøling vil sannsynligvis ikke lenger anbefales som standardbehandling etter hjertestans hos voksne, sier overlege og spesialist i anestesiologi ​Roy Bjørkholt Olsen ved Sørlandet sykehus Arendal.

Hvert år rammes cirka 2500 personer av plutselig og uventet hjertestans i Norge. 

De siste 20 årene har senking av pasientens kroppstemperatur, vært en del av standardbehandling for bevisstløse voksne pasienter som har gjennomgått hjertestans. Ny internasjonal studie viser at nedkjølingen ikke har noen funksjon.

1900 voksne pasienter fra 14 land og totalt 61 sykehus fra hele verden deltok i studien. I Norge deltok både Rikshospitalet, Haukeland sykehus, St.Olavs hospital og Sørlandet sykehus.

Pasientene i studien ble etter hjertestansen holdt ved normal kroppstemperatur eller nedkjølt til 33°C grader. Hovedresultatene fra studien viste ikke økt overlevelse og ikke bedre funksjonsnivå hos de som ble nedkjølt i forhold til de som ble holdt på normal kroppstemperatur.

Bjørkholt Olsen er medforfatter på artikkelen «Hypothermia versus normothermia after out-of-hospital cardiac arrest» som har blitt publisert i «New England Journal of Medicine», et av verdens mest prestisjefylte medisinske tidsskrift.

Les studien 

Bjørkholt Olsen​ har vært hovedansvarlig for hjertestansstudien ved Sørlandet sykehus Arendal. 

- Rammes man av hjertestans er det svært viktig at det raskest mulig startes med hjerte- og lungeredning og at det er tilgang på en hjertestarter, sier han.

De fleste som innlegges på sykehus etter gjenoppliving er bevisstløse og har ofte behov for intensivbehandling, inkludert respiratorbehandling.

Pasienter som får hjertestans i Agder og deler av Telemark sendes til hjerteavdelingen og PCI-senteret ved Sørlandet sykehus Arendal for behandling.